Dostawa fabrycznie nowej ładowarki kołowej dla Regionalnego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu gm. Brześć Kujawski

image_pdfimage_print
 1. ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Załącznik nr 1 do SWZ – oświadczenie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
 4. Załącznik nr 1a do SWZ – oświadczenie art 125 ust. 1 ustawy Pzp dot. podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
 5. Załącznik nr 2 do SWZ – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 6. Załącznik nr 3 do SWZ – wykaz wykonanych dostaw
 7. Załącznik nr 4 do SWZ – zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy
 8. Załącznik nr 5 do SWZ – formularz oferty
 9. Załącznik nr 6 do SWZ – wzór umowy
 10. Załącznik nr 7 do SWZ – wykaz parametrów technicznych
 11. Załącznik nr 8 do SWZ – oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp w zakresie podstaw wykluczenia
 12. Wyjaśnienia i zmiany treści SWZ – 25.05.2021r.
 13. SWZ-aktualizacja 25.05.2021r.
 14. Załącznik nr 6 do SWZ – wzór umowy aktualizacja 25.05.2021r.
 15. Załącznik nr 7 do SWZ – wykaz parametrów technicznych aktualizacja 25.05.2021r.
 16. Zmiana treści SWZ – 26.05.2021r.
 17. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 26-05-2021 r.
 18. Wyjaśnienia i zmiany treści SWZ z dnia 01.06.2021 r.
 19. SWZ-aktualizacja z dnia 01.06.2021 r.
 20. Załącznik nr 6 do SWZ – wzór umowy aktualizacja 01.06.2021 r.
 21. Załącznik nr 7 do SWZ – wykaz parametrów technicznych aktualizacja 01.06.2021 r.
 22. Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizacje zamówienia
 23. Informacja z otwarcia ofert
 24. Informacja o wyborze oferty
 25. Ogłoszenie o wyniku postępowania

Numer identyfikacyjny, identyfikator [ID] postępowania: 2f606117-fb78-4146-a457-4da9d9a115ee

Link do postępowania na miniPortal: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/2f606117-fb78-4146-a457-4da9d9a115ee

Adres skrzynki ePuap Zamawiającego: /Saniko_Wloclawek/SkrytkaESP

Autor informacji:
Wprowadził: Katarzyna Wydra
Utworzono: 2021-05-19 11:29:31
Ostatnia modyfikacja: 2021-08-23 13:45:45 | przez: Katarzyna Wydra
Wyświetlono: 398

Dziennik zmian