Saniko - BIP

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Rejestry - ewidencje.

Drukuj PDF

Rejestry, ewidencje

W PGK "Saniko" Sp. z o.o. prowadzone są następujące rejestry i ewidencje:

 • Rejestr kontroli przeprowadzanych w Spółce,
 • Rejestr korespondencji przychodzącej i wychodzącej,
 • Rejestr pracowników,
 • Rejestr kart urlopowych i kartotek urlopowych,
 • Rejestr wypadków przy pracy,
 • Rejestr badań lekarskich,
 • Rejestr szkoleń podstawowych i okresowych bhp i p.poż.,
 • Rejestr uprawnień specjalistycznych,
 • Rejestr pomiarów czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia na stanowiskach pracy,
 • Ewidencja - rejestr środków czystości,
 • Ewidencja - rejestr szafek ubraniowych,
 • Ewidencja - rejestr szczepień ochronnych,
 • Ewidencja - rejestr odzieży i obuwia roboczego,
 • Ewidencja - rejestr materiałów biurowych,
 • Rejestr druków ścisłego zarachowania,
 • Rejestr - ewidencja zakupów VAT,
 • Rejestr - ewidencja sprzedaży VAT,
 • Rejestr zakupów materiałów,
 • Rejestr zakupów usług,
 • Rejestr obrotów pieniężnych (bankowy i kasowy)
 • Rejestr obrotów i sald kont syntetycznych i analitycznych,
 • Rejestr środków trwałych,
 • Rejestr kosztów,
 • Ewidencja wpływów i wydatków ZFŚS,
 • Rejestr - ewidencja zasiłków z ubezpieczenia społecznego,
 • Rejestr klientów,
 • Rejestr zawieranych umów,
 • Rejestr wystawianych faktur,
 • Rejestr posiadanego sprzętu,
 • Rejestr raportów bilansowych pojazdów,
 • Rejestr prowadzonych postępowań przetargowych,
 • Rejestr ofert składanych w ramach prowadzonych postępowań,
 • Rejestr specyfikacji wychodzących w ramach prowadzonych postępowań przetargowych,
 • Rejestr kart informacyjnych w zakresie osiąganych parametrów oraz wydajności urządzeń w RZUOK w Machnaczu,
 • Rejestr zestawień ilości odpadów umieszczanych na kwaterze składowiska w Machnaczu,
 • Rejestr ilości odpadów przyjmowanych do RZUOK w Machnaczu,
 • Rejestr raportów bilansowych asortymentów RZUOK w Machnaczu,
 • Rejestr kart przekazania odpadów,
 • Rejestr kart awarii.

Informacje zawierające dane osobowe znajdujące się w ww. rejestrach udostępniane są na wniosek:

 • osoby, której dotyczą,
 • organu/instytucji upoważnionej do posiadania stosownych informacji na podstawie odrębnych przepisów,
 • przełożonych pracowników w granicach umożliwiających prowadzenie właściwej polityki personalnej (np. znajomość kwalifikacji i uprawnień podległych pracowników)

Pozostałe informacje udzielane są na wniosek:

 • zainteresowanej osoby/strony,
 • organu/instytucji upoważnionej do posiadania stosownych informacji na podstawie odrębnych przepisów,
 • innych osób/stron - za zgodą Prezesa Zarządu.
Wytworzył: Katarzyna Wydra
Data informacji: 2012-06-14 00:00:00
Opublikował: Bożena Stawicka
Data publikacji: 2015-07-14 10:59:45
Odsłon: 3368
Dziennik zmian
 

---