Saniko - BIP

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Zakończone
1 Przetarg nieograniczony Nr NM/ZP.02/17/01/12. - Dostawa fabrycznie nowych pojemników metalowych na odpady wraz z usługą naprawy pojemników 3288
2 Przetarg nieograniczony Nr NM/ZP.01/02/01/12. - Zorganizowanie wycieczki turystycznej 3760
3 Przetarg nieograniczony Nr NM/ZP.16/20/12/11. - Dostawa fabrycznie nowej ładowarki kołowej dla RZUOK w Machnaczu 3398
4 Przetarg nieograniczony Nr NM/ZP.15/12/12/11. - Budowa rezerwowego zbiornika na odcieki 3695
5 Przetarg nieograniczony Nr NM/ZP.13/08/11/11. - Dostawa bonów towarowych 3433
6 Przetarg nieograniczony NR NM/ZP.12/08/11/11. - Dostawa fabrycznie nowej ładowarki kołowej 3456
7 Pzetarg nieograniczony NM/ZP.11/02/11/11 - Dostawa fabrycznie nowych pojemników na odpady 3523
8 Przetarg nieograniczony Nr NM/ZP.10/17/10/11. - Dostawa soli drogowej DR niezbrylającej 3538
9 Przetarg nieograniczony Nr NM/ZP.09/27/07/11. - Naprawa oraz uzupełnienie rowu opaskowego na składowisku w RZUOK w Machnaczu 3374
10 Przetarg nieograniczony nr NM/ZP.08/04/07/11. - Dostawa mobilnej łańcuchowej linii sortowniczej 3536
11 Przetarg nieograniczony nr NM/ZP.07/13/06/11. - dostawa pojazdu do zbierania i transportu odpadów z selektywnej zbiórki i odpadów komunalnych 3315
12 Przetarg nieograniczony NM/ZP.06/03/06/11. - dostawa odzieży i obuwia roboczego oraz środków indywidualnych 3239
13 Przetarg nieograniczony NM/ZP.05/31/05/11 - naprawa oraz uzupełnienie rowu opaskowego na składowisku odpadów komunalnych 3259
14 Przetarg nieograniczony NM/ZP.04/06/05/11. - przebudowa budynku socjalnego 3435
15 Przetarg nieograniczony NM/ZP.03/04/04/11. – zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na zorganizowanie wycieczki turystycznej 3231
16 Przetarg nieograniczony Nr NM/ZP.03/20/02/12. - Objęcie ochroną ubezpieczeniową mienia PGK Saniko Sp. z o.o. we Włocławku 3708
17 Przetag nieograniczony NM/ZP.04/20/04/12. - Dostawa oleju napędowego 3566
18 Przetarg nieograniczony NM/ZP.06/28/05/12. - Dostawa odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej 3547
19 Przetarg nieograniczony NM/ZP.07/01/06/12. - Remont pomieszczeń biurowych 3793
20 Przetarg nieograniczony NM/ZP.08/04/07/12. - Dostawa odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej 3263
21 Przetarg nieograniczony NM/ZP.09/21/08/12. - Dostawa oleju napędowego 3511
22 Przetarg nieograniczony Nr NM/ZP.10/15/11/12. - Ochrona fizyczna i elektroniczna obiektów, osób i mienia PGK "Saniko" Sp. z o.o. we Włocławku 3643
23 Przetarg nieograniczony Nr BZ/ZP.01/07/02/13. - Objęcie ochroną ubezpieczeniową mienia PGK "Saniko" Sp. z o.o. we Włocławku 3393
24 Zamówienie z wolnej ręki Nr BZ/ZP/02/21/2013 - Dostawa soli drogowej DR niezbrylajacej dla PGK "Saniko" Sp. z o.o. we Włocławku 2997
25 Przetarg nieograniczony Nr BZ/ZP.03/25/03/13. - Zaprojektowanie i wybudowanie magazynu środków do zimowego utrzymania dróg w tym soli drogowej z wytwornicą solanki 3208
26 Przetarg nieograniczony Nr BZ/ZP.04/08/04/13. - Wynajem autobusu wraz z kierowcą do przewozu pracowników PGK "Saniko" Sp. z o.o. we Włocławku 3549
27 Przetarg nieograniczony Nr BZ/ZP.05/27/04/13. - Remont pomieszczeń biurowo-magazynowych w budynkach PGK "Saniko" Sp. z o.o. we Włocławku 3415
28 Przetarg nieograniczony Nr BZ/ZP.06/07/05/13. - Dostawa fabrycznie nowych pojemników na odpady dla PGK "Saniko" Sp. z o.o. we Włocławku 3093
29 Przetarg nieograniczony Nr BZ/ZP.07/10/07/13. - Dostawa fabrycznie nowych worków foliowych do selektywnej zbiórki odpadów 3168
30 Przetarg nieograniczony Nr BZ/ZP.08/23/07/13. - Dostawa oleju napędowego 3434
31 Przetarg nieograniczony Nr BZ/ZP.09/25/07/13. - Dostawa fabrycznie nowych pojemników z tworzywa sztucznego na odpady 3053
32 Przetarg nieograniczony Nr BZ/ZP.10/30/08/13. - Dostawa pojazdów do zbierania i transportu odpadów 3336
33 Przetarg nieograniczony Nr BZ/ZP.11/04/09/13. - Dostawa odzieży, obuwia i rękawic roboczych oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników PGK "Saniko" Sp. z o.o. we Włocławku 2669
34 Przetarg nieograniczony Nr BZ/ZP.12/11/09/13. Dostawa oraz naprawa pojemników metalowych na odpady dla PGK "Saniko" Sp. z o.o. we Włocławku 3126
35 Przetarg nieograniczony Nr BZ/ZP.13/26/09/13. - Dostawa soli drogowej DR niezbrylającej, kamiennej dla PGK "Saniko" Sp. z o.o. we Włocławku 2977
36 Przetarg nieograniczony Nr BZ/ZP.01/17/01/14. - Remont utwardzonej nawierzchni placu na bazie PGK Saniko Sp. z o.o. we Włocławku 3034
37 Przetarg nieograniczony Nr BZ/ZP.02/21/02/14. - Objęcie ochroną ubezpieczeniową mienia PGK Saniko Sp. z o.o. we Włocławku 3083
38 Przetarg nieograniczony Nr BZ/ZP.03/03/03/14. - Dostawa pojazdów silnikowych dla PGK "Saniko" Sp. z o.o. we Włocławku 3063
39 Przetarg nieograniczony Nr BZ/ZP.04/14/03/14. - Objęcie ochroną ubezpieczeniową mienia PGK "Saniko" Sp. z o.o. we Włocławku - ubezpieczenie odpowiedzialności za szkody w środowisku 2409
40 Przetarg nieograniczony Nr BZ/ZP.05/17/03/14. - Budowa instalacji do biologicznego, tlenowego przetwarzania odpadów komunlanych 4331
41 Przetarg nieograniczony Nr BZ/ZP.06/27/03/14. -Dostawa pojazdu silnikowego typu furgon dla PGK "Saniko" Sp. z o.o. we Włocławku 2765
42 Przetarg nieograniczony Nr BZ/ZP.07/04/06/14. - Budowa magazynu środków do zimowego utrzymania dróg w tym soli drogowej z wytwornicą solanki dla PGK "Saniko" Sp. z o.o. we Włocławku 2199
43 Przetarg nieograniczony Nr BZ/ZP.08/26/08/14. - Dostawa fabrycznie nowej ładowarki kołowej 2847
44 Przetarg nieograniczony Nr BZ/ZP.01/07/01/15. - Świadczenie usługi ochrony fizycznej i elektronicznej osób i mienia (budynków i terenów) PGK "Saniko" Sp. z o.o. we Włocławku 2638
45 Przetarg nieograniczony Nr BZ/ZP.02/23/02/15. - Objęcie ochroną ubezpieczeniową mienia PGK "Saniko" Sp. z o.o. we Włocławku Bożena Stawicka 2368
46 Przetarg nieograniczony Nr BZ/ZP.03/07/04/15. - Wynajem autobusu wraz z kierowcą do przewozu pracowników PGK "Saniko" Sp. z o.o. we Włocławku Katarzyna Wydra 2816
47 Przetarg nieograniczony Nr BZ/ZP.04/10/07/15. - Budowa magazynu środków do zimowego utrzymania dróg w tym soli drogowej z wytwornicą solanki dla PGK "Saniko" Sp. z o.o. we Włocławku Katarzyna Wydra 2749
48 Przetarg nieograniczony Nr BZ/ZP.05/20/07/15. - Zakup i dostawa fabrycznie nowej koparki gąsienicowej dla PGK "Saniko" Sp. z o.o. we Włocławku Katarzyna Wydra 2404
49 Przetarg nieograniczony Nr BZ/ZP.06/03/08/15. - Dostawa i sfinansowanie w formie leasingu operacyjnego zakupu fabrycznie nowego samochodu ciężarowego typu hakowiec dla PGK "Saniko" Sp. z o.o. we Włocławku Katarzyna Wydra 2269
50 Przetarg nieograniczony Nr BZ/ZP..07/26/08/15. - Budowa magazynu środków do zimowego utrzymania dróg w tym soli drogowej z wytwornicą solanki dla PGK "Saniko" Sp. z o.o. we Włocławku Katarzyna Wydra 2578
51 Przetarg nieograniczony Nr BZ/ZP.08/27/08/15. - Dostawa oleju napędowego dla PGK "Saniko" Sp. z o.o. we Włocławku Katarzyna Wydra 2630
52 Przetarg nieograniczony Nr BZ/ZP.09/10/09/15. - Dostawa i sfinansowanie w formie leasingu operacyjnego zakupu fabrycznie nowych samochodów ciężarowych typu śmieciarki służące do zbierania i transportu odpadów dla PGK "Saniko" Sp. z o.o. we Włocławku Katarzyna Wydra 2612
53 Przetarg nieograniczony Nr BZ/ZP.10/30/12/15. "Dostawa soli drogowej DR niezbrylajacej, kamiennej, kopalnianej dla PGK "Saniko" Sp. z o.o. we Włocławku Katarzyna Wydra 1564
54 Przetarg nieograniczony poniżej 209.000 euro Nr BZ/ZP.01/06/05/16 - Zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 wraz z transportem Katarzyna Wydra 1486
55 Przetarg nieograniczony powyżej 209.000 euro - "Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego typu śmieciarka z zabudową dwukomorową, przeznaczoną do wywozu selektywnie zebranych odpadów komunalnych" Katarzyna Wydra 1568
56 Przetarg nieograniczony powyżej 209.000 euro - Dostawa i sfinansowanie w formie leasingu operacyjnego zakupu fabrycznie nowego pojazdu typu śmieciarka, przystosowana do zbierania i transportu odpadów komunalnych oraz do mycia i dezynfekcji pojemników Katarzyna Wydra 1685
57 Przetarg nieograniczony poniżej 209.000 euro - Zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 wraz z transportem - II postępowanie Katarzyna Wydra 1403
58 Przetarg nieograniczony Nr BZ/ZP.06/27/06/16. - Dostawa fabrycznie nowych pojemników z tworzywa sztucznego na odpady dla PGK "Saniko" Sp. z o.o. we Włocławku Katarzyna Wydra 1429
59 Przetarg nieograniczony Nr BZ/ZP.06/27/06/16. Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu samowyładowczego, skrzyniowego, oplandekowanego dla PGK Saniko Sp. z o.o. we Włocławku Katarzyna Wydra 1211
60 Przetarg nieograniczony Nr BZ/ZP.07/06/07/16. - Remont dachu budynku administracyjno - warsztatowego PGK "Saniko" Sp. z o.o. we Włocławku Katarzyna Wydra 1519
61 Przetarg nieograniczony Nr BZ.ZP.08/26/07/16. Remont hali magazynowej w Regionalnym Zakłądzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu Katarzyna Wydra 1535
62 Przetarg nieograniczony Nr BZ/ZP.09/26/07/16. - Dostawa fabrycznie nowych samochodów osobowych Katarzyna Wydra 1328
63 Przetarg nieograniczony Nr BZ/ZP.10/28/09/16. - Remont hali magazynowej w RZUOK w Machnaczu - II postępowanie Katarzyna Wydra 1514
64 Przetarg nieograniczony Nr BZ/ZP.11/17/10/16. - Zakup, dostawa i sfinansowanie w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego samochodu samowyładowczego wraz z zamontownym dodatkowym osprzętem, żurawiem hydraulicznym Katarzyna Wydra 1056
65 Przetarg nieograniczony Nr BZ/ZP.12/02/12/16. - Dostawa pojemników metalowych na odpady z podziałem na 2 części Katarzyna Wydra 1261
66 Przetarg nieograniczony Nr BZ/ZP.13/13/12/16. - Zaprojektowanie oraz dostawa i montaż technologii zautomatyzowanego sortowania odpadów komunalnych w ramach modernizacji istniejącej linii sortowniczej w RZUOK w Machnaczu gm. Brześć Kujawski Katarzyna Wydra 4757
67 Przetarg nieograniczony Nr BZ/ZP.01/17/02/17. - Objęcie ochroną ubezpieczeniową mienia PGK "Saniko" Sp. z o.o. we Włocławku, w podziale na 3 zadania Katarzyna Wydra 1167
68 Przetarg nieograniczony - Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów o kodach 19 12 12 i 19 12 04, z podziałem na 2 zadania Katarzyna Wydra 854
69 Przetarg nieograniczony Nr BZ/ZP.03/27/03/17. - Termomodernizacja budynku socjalno-biurowego PGK "Saniko" Sp. z o.o. we Włocławku Katarzyna Wydra 1120
70 Przetarg nieograniczony Nr BZ/ZP.04/19/06/17. - Dostawa soli drogowej DR niezbrylającej, kamiennej, kopalnianej dla PGK "Saniko" Sp. z o.o. we Włocławku Katarzyna Wydra 511
71 Przetarg nieograniczony Nr BZ/ZP.05/28/06/17. - Dostawa używanego mobilnego rozdrabniacza wolnoobrotowego do zmieszanych odpadów komunalnych, w tym bioodpadów i odpadów wilkogabarytowych dla RZUOK w Machnaczu gm. Brześć Kujawski Katarzyna Wydra 437
72 Przetarg nieograniczony Nr BZ/ZP.06/10/07/17. - Remont elewacji budynku administracyjno-warsztatowego PGK "Saniko" Sp. z o.o. we Włocławku Katarzyna Wydra 562
73 Przetarg nieograniczony Nr BZ/ZP.07/14/07/17. - Rozbudowa instalacji odgazowania złoża kwatery nr II składowiska odpadów komunalnych na terenie RZUOK w Machnaczu gm. Brześć Kujawski Katarzyna Wydra 725
74 Przetarg nieograniczony nr BZ/ZP.08/24/07/17. - Dostawa i sfinansowanie w formie leasingu operacyjnego zakupu fabrycznie nowego samochodu ciężarowego typu hakowiec dla PGK "Saniko" Sp. z o.o. we Włocławku Katarzyna Wydra 813
75 Przetarg nieograniczony Nr BZ/ZP.09/31/07/17. - Remont elewacji budynku administracyjno-warsztatowego PGK "Saniko" Sp. z o.o. we Włocławku - II postępowanie Katarzyna Wydra 664
76 Przetarg nieograniczony Nr BZ/ZP.10/22/08/17. - Dostawa nowych opon wraz z wymianą do samochodów ciężarowych, osobowych i maszyn budowlanych dla PGK "Saniko" Sp. z o.o. we Włocławku,z podziałem na 2 zadania Katarzyna Wydra 839
77 Przetarg nieograniczony Nr BZ/ZP.11/12/09/17. - Dostawa oleju napędowego dla PGK "Saniko" Sp. z o.o. we Włocławeku Katarzyna Wydra 526
78 Przetarg nieograniczony Nr BZ/ZP.12/02/10/17. - Dostawa fabrycznie nowych pojazdów specjalistycznych do zbierania i transportu odpadów typu ścmieciarki dla PGK "Saniko" Sp. z o.o. we Włocławku, w podziale na 2 zadania Katarzyna Wydra 442
79 Przetarg nieograniczony Nr BZ/ZP.14/21/11/17. - Dostawa fabrycznie nowych worków foliowych do selektywnej zbiórki odpadów dla PGK "Saniko" Sp. z o.o. we Włocławku Katarzyna Wydra 440
80 Przetarg nieograniczony Nr BZ/ZP.15/11/12/17. Dostawa fabrycznie nowych pojemników z tworzywa sztucznego na odpady dla PGK "Saniko" Sp. z o.o. we Włocławku Katarzyna Wydra 594
81 Przetarg nieograniczony Nr BZ/ZP 02/11/01/18. - Dostawa soli drogowej DR niezbrylającej, kamiennej, kopalnianej dla PGK "Saniko" Sp. z o.o. we Włocławku Katarzyna Wydra 297
82 Przetarg nieograniczony Nr BZ/ZP.01/05/01/18. na: "Usługę odbioru i zagospodarowania odpadów o kodach 19 12 12 i 19 12 04, z podziałem na 2 zadania" Katarzyna Wydra 399
83 Przetarg nieograniczony Nr BZ/ZP.03/09/02/18. - Usługa ochrony fizycznej i elektronicznej osób i mienia oraz obsługa, konserwacja i naprawa systemu alarmowego PGK "Saniko" Sp. z o.o. we Włocławku Katarzyna Wydra 455
84 Przetarg nieograniczony Nr BZ/ZP.04/15/02/18. - Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej PGK "Saniko" Sp. z o.o. na lata 2018/2020 Katarzyna Wydra 405
85 Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - postępownaie Nr BZ/ZP.05/20/03/18. - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej PGK "Saniko" Sp. z o.o. Katarzyna Wydra 132
86 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - zamówienie z wolnej ręki Nr BZ/ZP.05/20/03/18. - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej PGK "Saniko" Sp. z o.o. Katarzyna Wydra 93
 

---