Saniko - BIP

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Majątek Spółki

Drukuj PDF

Majątek Spółki

Majątek Spółki według stanu na dzień 31.12.2016 r.

 

Kapitał własny         - 34 075 042,92  zł.

w tym

Kapitał zakładowy - 16 391 800,00 zł.


Kapitał zakładowy PGK „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku wynoszący 16.391.800,00 zł. (słownie: szesnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset złotych) jest w całości wniesiony przez Gminę Miasto Włocławek.

 

Aktywa trwałe        - 32 772 679,48  zł.

Aktywa obrotowe   - 21 204 513,81  zł.

Aktywa razem         - 53 977 193,29 zł.

Wytworzył: Bożena Stawicka
Data informacji: 2014-06-06 00:00:00
Opublikował: Mariusz Szczupakowski
Data publikacji: 2012-10-01 12:46:28
Odsłon: 7677
Dziennik zmian
 

---