Przetarg nieograniczony Nr BZ/ZP.10/01/06/20 pn.: „Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadu o kodzie 19 12 12 dla RZUOK w Machnaczu, gm. Brześć Kujawski, w podziale na 2 części”

image_pdfimage_print
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym:
Nazwa postępowania: „Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadu o kodzie 19 12 12 dla RZUOK w Machnaczu, gm. Brześć Kujawski, w podziale na 2 części”
Numer sprawy: BZ/ZP.10/01/06/20
Numer ogłoszenia BZP: nie dotyczy
Numer ogłoszenia TED: 2020/S 114-276930
Klucz publiczny: kluczpub-oferta-postepowanieid-f4732c57-c946-414d-bca5-fbe031874572-asc
Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Usługa
Termin składania ofert: 21.07.2020 r., godz. 11:00
Termin otwarcia ofert: 21.07.2020 r., godz. 11:30
Dokumentacja postępowania:
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik Nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy
Załącznik Nr 2 do SIWZ JEDZ
Załącznik Nr 3 do SIWZ Projekt umowy
Załącznik Nr 4 do SIWZ Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej
Załącznik Nr 5 do SIWZ Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik Nr 6 do SIWZ Zobowiązanie podmiotu trzeciego
Treść zapytań, wyjaśnień i zmiany w SIWZ:
Treść zapytania i wyjaśnienia z dnia 08.07.2020 r.
Informacje i zawiadomienia:
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Część Nr 1
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Część Nr 2
Autor informacji:
Wprowadził: Katarzyna Wydra
Utworzono: 2020-06-15 13:59:27
Ostatnia modyfikacja: 2020-09-14 10:59:34 | przez: Katarzyna Wydra
Wyświetlono: 796

Dziennik zmian