Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadu o kodzie 19 12 12 (pre RDF), 19 05 99, 19 12 12, dla RZUOK w Machnaczu gm. Brześć Kujawski, w podziale na cztery części

image_pdfimage_print
  1. ogłoszenie o zamówieniu
  2. swz
  3. Załącznik nr 1 do SWZ – formularz oferty
  4. Załącznik nr 2 do SWZ – Edytowalna wersja JEDZ
  5. Załącznik nr 3 do SWZ – oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej
  6. Załącznik nr 4 do SWZ – oświadczenie o aktualności informacji zawartych w JEDZ w zakresie podstaw wykluczenia
  7. Załącznik nr 5 do SWZ – zobowiązanie podmiotu trzeciego
  8. Załącznik nr 6 do SWZ – wzór oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
  9. Załącznik nr 7 do SWZ – wzór umowy
  10. Zmiana treści SWZ z dnia 19.05.2021r.
  11. Załącznik nr 7 do SWZ – wzór umowy aktualizacja z 19.05.2021r.
  12. Odpowiedź na pytania do SWZ – 24.05.2021r.
  13. zdjęcie stabilizat-na-łyżce-ładowarki-1
  14. zdjęcie w kostkach 19 12 12 pre RDF 1
  15. Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizacje zamówienia
  16. Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizacje zamówienia – sprostowanie
  17. Informacja z otwarcia ofert
  18. Informacja o unieważnieniu postępowania – CZĘŚĆ II
  19. Informacja o wyborze oferty w części I i III
  20. Informacja o wyborze oferty – Cześć IV
  21. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Adres skrzynki ePuap Zamawiającego: /Saniko_Wloclawek/SkrytkaESP

Identyfikator [ID] postępowania: 1bc968da-c6b4-43a8-bb59-b2746fcd302e

Link do postępowania na miniPortal: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/1bc968da-c6b4-43a8-bb59-b2746fcd302e

Autor informacji:
Wprowadził: Katarzyna Wydra
Utworzono: 2021-05-11 13:27:26
Ostatnia modyfikacja: 2021-08-23 13:45:23 | przez: Katarzyna Wydra
Wyświetlono: 1114

Dziennik zmian