1

Strona główna

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej SANIKO Sp. z o.o.

ul. Komunalna 4

87-800 Włocławek

tel. 54 412 18 00

NIP: 888-020-59-21

REGON: 910041776

NR REJESTROWY: 000001386

Rachunki bankowe PGK „Saniko” Sp. z o. o.

Rachunek podstawowy: Bank Ochrony Środowiska S.A.

nr konta: 84 1540 1069 2001 8700 2743 0001

Rachunek pomocniczy: ING Bank Śląski S.A.

nr konta: 90 1050 1139 1000 0023 0055 5436

e-mail: saniko@saniko.com.pl

https://saniko.com.pl/

Kapitał zakładowy: 25 807 600,00 zł

Rejestracja Spółki: Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy KRS 0000095781