Zapytanie ofertowe Nr BZ/ZO/10/2020, pn.: Remont istniejących pomieszczeń PSZOK z przystosowaniem ich do punktu drobnych napraw i wymiany rzeczy używanych

image_pdfimage_print
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym:
Nazwa postępowania: „Remont istniejących pomieszczeń PSZOK z przystosowaniem ich do punktu drobnych napraw i wymiany rzeczy używanych”
Tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Termin składania ofert: 30.11.2020 r., godz. 15:00
Dokumentacja postępowania:
Ogłoszenie o zamówieniu – Baza Konkurencyjności
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Projekt budowlany
Załącznik nr 3, 4 i 5 – Przedmiary robót
Załącznik nr 6 – Projekt umowy
Załącznik nr 7 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału postępowaniu
Załącznik nr 8 do SIWZ – Wykaz robót budowlanych
Treść zapytań i wyjaśnień:
Informacja o wyniku postępowania
Informacje i zawiadomienia:
Autor informacji:
Wprowadził: Katarzyna Wydra
Utworzono: 2020-11-20 11:02:38
Ostatnia modyfikacja: 2021-01-25 12:29:26 | przez: Katarzyna Wydra
Wyświetlono: 1735

Dziennik zmian