1

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej saniko.com.pl

Data publikacji strony internetowej: 2004.07.20.

Data ostatniej dużej aktualizacji:  2018.05.15.

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści

 • W filmach nie ma napisów dla osób niesłyszących i głuchych. Planujemy dodać napisy do końca 2023 r.
 • Linki w serwisie otwierają się w tym samym oknie, jednak z uwagi na pewne ograniczenia systemowe mogą się zdarzyć sytuacje, w których będą się one otwierały w nowym oknie nie informując o tym użytkownika.
 • Część plików nie jest dostępnych cyfrowo.
 • Brak informacji umieszczonych w tekście łatwym do czytania (standard ETR).
 • Brak treści nagranych w polskim języku migowym.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2021.03.30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023.03.31.

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to mailowo – saniko@saniko.com.pl lub telefonicznie – 544121800.

W zgłoszeniu podaj:

 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
 • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść,
 • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązanie byłoby dla Ciebie najwygodniejsze.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszenia, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba, ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek

 1. Do budynku prowadzą 2 wejścia od ulicy Komunalnej. Do głównego wejścia prowadzą schody. Drugie wejście przystosowane jest dla osób z niepełnosprawnością poruszających się na wózkach inwalidzkich lub innych urządzeniach ułatwiających przemieszczanie – nie ma progu, a drzwi otwierają się automatycznie.
 2. Biuro Obsługi Klienta znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego. Dalsze przejście zabezpieczone jest bramkami, przez które może przejechać osoba na wózku.
 3. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. Istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem na parterze.
 4. Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Drugie miejsce znajduje się obok Biura PSZOK.
 5. Toalety znajdują się na każdej kondygnacji – toaleta na parterze jest w całości dostosowana dla osób ze szczególnymi potrzebami.
 6. Do budynku i Biura Obsługi Klienta można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 7. W budynku znajduje się pętla indukcyjna dostępna w BIurze Obsługi Klienta
 8. W budynku nie ma platformy przyschodowej.
 9. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla i w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, występują natomiast oznaczenia kontrastowe.

Ułatwienia

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Osoby chcące skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego mogą zgłosić taką potrzebę za pośrednictwem osoby przybranej listownie (co najmniej 3 dni przed) na adres PGK „Saniko” Sp. z o.o. ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek, ustnie w Biurze Obsługi Klienta, telefonicznie pod nr tel. 54 4123861, lub elektronicznie na adres: saniko@saniko.com.pl

Koordynator

Powołano koordynatora ds dostępności – Hanna Domżalska, tel: 54 412 38 65

Pliki do pobrania