Dostawa fabrycznie nowych podnośników typu nożycowego oraz masztowego na potrzeby RZUOK w Machnaczu 41a, gm. Brześć Kujawski, w podziale na 2 części

image_pdfimage_print
 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Załącznik nr 1 do SWZ – oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp
 4. Załącznik nr 1a do SWZ – oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp
 5. Załącznik nr 2 do SWZ – wykaz wykonanych dostaw
 6. Załącznik nr 3 do SWZ – zobowiązanie podmiotu trzeciego
 7. Załącznik nr 4 do SWZ – formularz oferty
 8. Załącznik nr 5 do SWZ – projekt umowy
 9. Załącznik nr 6 do SWZ – wykaz parametrów technicznych
 10. Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ
 11. SWZ – zmiana z dnia 09-06-2022r.
 12. Załącznik nr 5 do SWZ – zmiana z dnia 09-06-2022r.
 13. Załącznik nr 6 do SWZ – wykaz parametrów technicznych – zmiana z dnia 09-06-2022r.
 14. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 09.06.2022r.
 15. Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizacje zamówienia
 16. Informacja z otwarcia ofert
 17. Informacja o wyborze oferty dla części I
 18. Informacja o unieważnieniu postępowania dla części II
 19. Ogłoszenie o wyniku postępowania

Link do miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/ee73e26f-e798-4e8f-885c-a1291d211397

Identyfikator postępowania [ID]: ee73e26f-e798-4e8f-885c-a1291d211397

Adres skrzynki ePuap Zamawiającego: /Saniko_Wloclawek/SkrytkaESP

Autor informacji:
Wprowadził: Małgorzata Naczas
Utworzono: 2022-06-01 14:01:46
Ostatnia modyfikacja: 2022-08-04 12:01:44 | przez: Małgorzata Naczas
Wyświetlono: 448

Dziennik zmian