Dostawa fabrycznie nowych worków foliowych do selektywnej zbiórki odpadów dla PGK „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku

image_pdfimage_print
 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Załącznik nr 1 do SWZ – oświadczenie art 125 ust. 1 ustawy Pzp
 4. Załącznik nr 1a do SWZ – oświadczenie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp dot. podmiotu trzeciego
 5. Załącznik nr 2 do SWZ – oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej
 6. Załącznik nr 3 do SWZ – wykaz wykonanych dostaw
 7. Załącznik nr 4 do SWZ – zobowiązanie podmiotu trzeciego
 8. Załącznik nr 5 do SWZ – formularz oferty
 9. Załącznik nr 6 do SWZ-Wzór umowy
 10. Załącznik nr 7 do SWZ – wzory nadruków na workach
 11. Zmiana treści SWZ z dnia 25-04-2022r.
 12. SWZ-aktualizacja z dnia 25-04-2022r.
 13. Załącznik nr 1 do SWZ – oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp – aktualizacja z dnia 25-04-2022r.
 14. Załącznik nr 1a do SWZ – oświadczenie z art. 125 ust. 5 ustawy Pzp dot. podmiotu trzeciego – aktualizacja z dnia 25-04-2022r.
 15. Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ
 16. Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia
 17. Informacja z otwarcia ofert
 18. Informacja o unieważnieniu postępowania
 19. Ogłoszenie o wyniku postępowania

Link do miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/607acd7f-e1a5-4c50-90ca-40504d63fca7

Identyfikator postępowania [ID]: 607acd7f-e1a5-4c50-90ca-40504d63fca7

Adres skrzynki ePuap Zamawiającego: /Saniko_Wloclawek/SkrytkaESP

Autor informacji:
Wprowadził: Małgorzata Naczas
Utworzono: 2022-04-20 13:25:32
Ostatnia modyfikacja: 2022-07-14 12:36:20 | przez: Małgorzata Naczas
Wyświetlono: 289

Dziennik zmian