Dostawa i montaż fabrycznie nowych opon do samochodów ciężarowych, maszyn budowlanych i wózków widłowych dla RZUOK w Machnaczu gm. Brześć Kujawski, w podziale na trzy części

image_pdfimage_print
 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Załącznik nr 1 do SWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
 4. Załącznik nr 2 do SWZ -oświadczenie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp
 5. Załącznik nr 2a do SWZ – oświadczenie art. 125 ust. 5 ustawy PZP dot. podmiotu trzeciego
 6. Załącznik nr 3 do SWZ – oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej
 7. Załącznik nr 4 do SWZ – wykaz wykonanych dostaw
 8. Załącznik nr 5 do SWZ – zobowiązanie podmiotu trzeciego
 9. Załącznik nr 6 do SWZ – formularz oferty
 10. Załącznik nr 6a do SWZ – formularz cenowy
 11. Załącznik nr 7 do SWZ – wzór umowy
 12. Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizacje zamówienia
 13. Informacja z otwarcia ofert
 14. Informacja o wyborze oferty
 15. Ogłoszenie o wyniku postępowania

Identyfikator postępowania [ID]: 1d159af6-1e82-4a6f-8ed0-4c99dce3019f

Link do postępowania na miniPortal: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/1d159af6-1e82-4a6f-8ed0-4c99dce3019f

Adres skrzynki ePuap Zamawiającego: /Saniko_Wloclawek/SkrytkaESP

Autor informacji:
Wprowadził: Małgorzata Naczas
Utworzono: 2022-01-03 14:07:52
Ostatnia modyfikacja: 2022-03-15 11:03:45 | przez: Małgorzata Naczas
Wyświetlono: 214

Dziennik zmian