Dostawa i montaż fabrycznie nowych opon do samochodów ciężarowych, osobowych, dostawczych, rolniczych, i przemysłowych dla bazy technicznej w PGK Saniko Sp. z o.o. we Włocławku z podziałem na pięć części/zadań

image_pdfimage_print
 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Załącznik nr 1 do SWZ – oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp
 4. Załącznik nr 1a do SWZ – oświadczenie z art. 125 ust. 5 ustawy Pzp dot. podmiotu trzeciego
 5. Załącznik nr 2 do SWZ – oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej
 6. Załącznik nr 3 do SWZ – wykaz wykonanych dostaw
 7. Załącznik nr 4 do SWZ – zobowiązanie podmiotu trzeciego
 8. Załącznik nr 5 do SWZ – formularz oferty
 9. Załącznik nr 5a – formularz cenowy
 10. Załącznik nr 6 do SWZ – wzór umowy
 11. Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizacje zamówienia
 12. Informacja z otwarcia ofert
 13. Informacja o unieważnieniu postępowania w części IV i V
 14. Informacja o wyborze oferty w części I, II i III
 15. Ogłoszenie o wyniku postępowania

Identyfikator postępowania [ID]: 60fdef1c-4577-4921-8b86-ed7f2eaaa009

Adres skrzynki ePuap Zamawiającego: /Saniko_Wloclawek/SkrytkaESP

Autor informacji:
Wprowadził: Małgorzata Naczas
Utworzono: 2022-02-14 14:25:25
Ostatnia modyfikacja: 2022-04-01 11:10:26 | przez: Małgorzata Naczas
Wyświetlono: 179

Dziennik zmian