Dostawa i montaż fabrycznie nowych opon do samochodów ciężarowych, osobowych, dostawczych, rolniczych, i przemysłowych dla bazy technicznej w PGK Saniko Sp. z o.o. we Włocławku z podziałem na pięć części/zadań

image_pdfimage_print
 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Załącznik nr 1 do SWZ – oświadczenie art 125 ust. 1 ustawy Pzp
 4. Załącznik nr 1a do SWZ – oświadczenie art 125 ust. 5 ustawy Pzp dot. podmiotu trzeciego
 5. Załącznik nr 2 do SWZ – oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej
 6. Załącznik nr 3 do SWZ – wykaz wykonanych dostaw
 7. Załącznik nr 4 do SWZ – zobowiązanie podmiotu trzeciego
 8. Załącznik nr 5 do SWZ – formularz oferty
 9. Załącznik nr 5A do SWZ – formularz cenowy
 10. Załącznik nr 6 do SWZ – wzór umowy
 11. Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizacje zamówienia
 12. Informacja z otwarcia ofert
 13. Informacja o unieważnieniu postępowania w części IV i V
 14. Informacja o unieważnieniu postępowania w części I, II i III

Adres skrzynki ePuap Zamawiającego: /Saniko_Wloclawek/SkrytkaESP

Numer identyfikacyjny, identyfikator [ID] postępowania: bb05b650-db02-4fc9-9df0-3a90c034d330uwaga numer nieważny !

Link do postępowania na miniPortal: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/bb05b650-db02-4fc9-9df0-3a90c034d330uwaga link nieważny!

UWAGA !

Aktualny numer identyfikacyjny, identyfikator [ID] postępowania: 27723c03-2478-4028-a893-0b14cb7110cf

Aktualny Link do postępowania na miniPortal: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/27723c03-2478-4028-a893-0b14cb7110cf

Autor informacji:
Wprowadził: Małgorzata Naczas
Utworzono: 2021-12-14 14:12:01
Ostatnia modyfikacja: 2022-03-28 11:59:45 | przez: Małgorzata Naczas
Wyświetlono: 229

Dziennik zmian