Dostawa odzieży roboczej i ochronnej oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników PGK „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku

image_pdfimage_print
 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Załącznik nr 1 do SWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
 4. Załącznik nr 2 do SWZ – oświadczenie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp
 5. Załącznik nr 2a do SWZ – oświadczenie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp dot. podmiotu trzeciego
 6. Załącznik nr 3 do SWZ – oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej
 7. Załącznik nr 4 do SWZ – wykaz wykonanych dostaw
 8. Załącznik nr 5 do SWZ – zobowiązanie podmiotu trzeciego
 9. Załącznik nr 6 do SWZ- formularz oferty
 10. Załącznik nr 6A – formularz cenowy
 11. Załącznik nr 7 do SWZ – wzór umowy
 12. Odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące treści SWZ
 13. Załącznik nr 1 do SWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – zaktualizowany 26.01.2022r.
 14. Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizacje zamówienia
 15. Informacja z otwarcia ofert
 16. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 17. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w związku z art. 263 ustawy Pzp
 18. Ogłoszenie o wyniku postępowania

Identyfikator postępowania [ID]:45c1e242-3ead-425a-b251-2316d4ce58f5

Link do postępowania na miniPortal:https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/45c1e242-3ead-425a-b251-2316d4ce58f5

Adres skrzynki ePuap Zamawiającego: /Saniko_Wloclawek/SkrytkaESP

Autor informacji:
Wprowadził: Małgorzata Naczas
Utworzono: 2022-01-20 13:03:35
Ostatnia modyfikacja: 2022-04-01 11:13:18 | przez: Małgorzata Naczas
Wyświetlono: 351

Dziennik zmian