Deklaracja dostępności

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej saniko.com.pl

Data publikacji strony internetowej: 2004.07.20.

Data ostatniej dużej aktualizacji:  2018.05.15.

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2021.03.30. 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2021.05.10.

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to mailowo – saniko@saniko.com.pl lub telefonicznie – 544121800.

W zgłoszeniu podaj:

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszenia, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba, ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek

  1. Do budynku prowadzą 2 wejścia od ulicy Komunalnej. Do głównego wejścia prowadzą schody. Drugie wejście przystosowane jest dla osób z niepełnosprawnością poruszających się na wózkach inwalidzkich lub innych urządzeniach ułatwiających przemieszczanie – nie ma progu, a drzwi otwierają się automatycznie.
  2. Biuro Obsługi Klienta znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego. Dalsze przejście zabezpieczone jest bramkami, przez które może przejechać osoba na wózku.
  3. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. Istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem na parterze.
  4. Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
  5. Toalety znajdują się na każdej kondygnacji (nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych).
  6. Do budynku i BIURA Obsługi Klienta można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  7. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
  8. W budynku nie ma platformy przyschodowej.
  9. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Ułatwienia

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Osoby chcące skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego mogą zgłosić taką potrzebę za pośrednictwem osoby przybranej listownie (co najmniej 3 dni przed) na adres PGK „Saniko” Sp. z o.o. ul. Komunalan 4, 87-800 Włocławek, ustnie w Biurze Obsługi Klienta, telefonicznie pod nr tel. 54 4123861, lub elektronicznie na adres: saniko@saniko.com.pl

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Dziennik Zmian - Saniko1

Dziennik Zmian