1

Kontakt

WYKAZ KONTAKTÓWPrezes Zarządu
tel. 54 412 18 05, 412 18 00
adres e-mail: prezes@saniko.com.pl

Sekretariat
tel. 54 412 18 05, 412 18 00
adres e-mail: saniko@saniko.com.pl


DZIAŁ BIURA ZARZĄDU

Kierownik Biura Zarządu
tel. 54 412 38 63

Zamówienia Publiczne
tel. 54 412 38 66

tel. 54 412 38 96

tel. 54 412 38 30

Inwestycje
tel. 54 412 38 94

Ochrona Środowiska
tel. 54 412 38 68

tel. 54 412 38 67

Kadry
tel. 54 412 38 64

BHP, OC i ppoż.
tel. 54 412 38 65

Informatyk
tel. 54 412 38 91

Monitoring, Kontrola Wewnętrzna
tel. 54 412 38 86

Marketing
tel. 54 412 38 95

Inspektor Ochrony Danych
tel. 54 412 38 91


DZIAŁ TRANSPORTU I OBSŁUGI

Dział Transportu i Obsługi – Kierownik
tel. 54 412 38 74

Mistrz ds. Usług
tel. 54 412 38 76

Mistrz ds. Technicznych
tel. 54 412 38 93

Mistrz ds. Rozliczeń Usług
tel. 54 412 38 88

Mistrz ds. Sprzedaży Usług
tel. 54 412 38 84

Specjalista ds. Technicznych
tel. 54 412 38 99

Specjalista
tel. 54 412 38 83

Obsługa Klienta
tel. 54 412 38 78

tel. 54 412 38 77

tel. 54 412 38 79

tel. 54 412 38 73

tel. 54 412 38 89

Dział Transportu i Obsługi – fakturowanie
tel. 54 412 38 85

tel. 54 412 38 90

Warsztat
tel. 54 412 38 80

Zaopatrzenie
tel. 54 412 38 83

Punkt  Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)
tel. 54 412 38 92


KSIĘGOWOŚĆ
tel. 54 412 38 87

tel. 54 412 38 70

Główna Księgowa
tel. 54 412 38 69

Z-ca Głównej Księgowej
tel. 54 412 38 62

Płace
tel. 54 412 18 71


REGIONALNY ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH W MACHNACZU

Kierownik RZUOK
tel. 54 252 17 31 wew. 23

fax. 54 252 17 31 wew. 22