1

Kontrole zewnętrzne

Urząd Miasta Włocławek

Jednostka kontroli zewnętrznej: Urząd Miasta we Włocławku.

Zakres kontroli: Przestrzeganie i stosowanie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Okres objęty kontrolą: Stan bieżący.

Termin kontroli: 29.04.2021 – 06.05.2021 r.

Dokumentacja i przebieg kontroli: Dostępne w siedzibie spółki.

__________________________________________________________________________________

Inspekcja Ochrony Środowiska

Jednostka kontroli zewnętrznej: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy Delegatura we Włocławku.

Zakres kontroli: Przestrzeganie przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska.

Okres objęty kontrolą: Stan bieżący.

Termin kontroli: 14.09.2020 r. – 15.10.2020 r.

Dokumentacja i przebieg kontroli: Dostępne w siedzibie spółki.

Inspekcja Ochrony Środowiska

Jednostka kontroli zewnętrznej: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy Delegatura we Włocławku.

Zakres kontroli: Przestrzeganie decyzji i przepisów w zakresie prawa ochrony środowiska.

Okres objęty kontrolą: Stan bieżący.

Termin kontroli: 05.05.2020 r. – 15.05.2020 r.

Dokumentacja i przebieg kontroli: Dostępne w siedzibie spółki.

Kontrola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Jednostka kontroli zewnętrznej: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu Wydział Kontroli Płatników Składek.

Zakres kontroli: Kontrola okresowa.

Okres objęty kontrolą: Stan bieżący.

Termin kontroli: 15.01.2020 r. – 23.01.2020 r.

Dokumentacja i przebieg kontroli: Dostępne w siedzibie spółki.

_________________________________________

Inspekcja Weterynaryjna

Jednostka kontroli zewnętrznej: Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Lekarz Weterynarii we Włocławku.

Zakres kontroli: rekontrola protokołu nr 1/2019 z dnia 18.06.2019 i środka transportu.

Okres objęty kontrolą: stan bieżący.

Termin kontroli: 28.10.2019 r.

Dokumentacja i przebieg kontroli: Dostępne w siedzibie Spółki.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Jednostka kontroli zewnętrznej: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Zakres kontroli: kontrola trwałości projektu w RZUOK  Machnacz 41 A po zakończeniu realizacji.

Okres objęty kontrolą: stan bieżący.

Termin kontroli: 27.09.2019 r.

Dokumentacja i przebieg kontroli: Dostępna w siedzibie Spółki.

Kontrola KM Państwowej Straży Pożarnej

Jednostka kontroli zewnętrznej: KM  Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku.

Zakres kontroli: kontrola ppoż. w związku z pismem Prezydenta Miasta Włocławek dotycząca kontroli instalacji.

Okres objęty kontrolą: Stan bieżący.

Termin kontroli: 06.08.2019 r. – 07.08.2019 r.

Dokumentacja i przebieg kontroli: Dostępna w siedzibie Spółki.

Inspekcja Weterynaryjna

Jednostka kontroli zewnętrznej: Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Lekarz Weterynarii we Włocławku.

Zakres kontroli: Kontrola środka do zbierania padłych zwierząt z terenu miasta.

Okres objęty kontrolą: Stan bieżący.

Termin kontroli: 18.06.2019 r.

Dokumentacja i przebieg kontroli: Dostępna w siedzibie Spółki.

Inspekcja Ochrony Środowiska

Jednostka kontroli zewnętrznej: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy Delegatura we Włocławku.

Zakres kontroli: Przestrzeganie decyzji i przepisów administracyjnych z zakresu  ochrony środowiska.

Okres objęty kontrolą: Stan bieżący.

Termin Kontroli: 07.05.2019 r. – 07.06.2019 r.

Dokumentacja i przebieg kontroli: Dostępna w siedzibie Spółki.

________________________________________________

Inspekcja Weterynaryjna

Jednostka kontroli zewnętrznej: Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Lekarz Weterynarii we Włocławku.

Zakres kontroli: Kontrola środka do zbierania padłych zwierząt z terenu miasta.

Okres objęty kontrolą: Stan bieżący.

Termin kontroli: 12.12.2018 r.

Dokumentacja i przebieg kontroli: Dostępne w siedzibie Spółki.

Inspekcja Weterynaryjna

Jednostka kontroli zewnętrznej: Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Lekarz Weterynarii we Włocławku.

Zakres kontroli: Kontrola środka transportu do zbierania padłych zwierząt z terenu miasta.

Okres objęty kontrolą: Stan bieżący.

Termin kontroli: 12.09.2018 r.

Dokumentacja i przebieg kontroli: Dostępne w siedzibie Spółki.

Inspekcja Ochrony Środowiska

Jednostka kontroli zewnętrznej: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy Delegatura we Włocławku.

Zakres kontroli: Kontrola przestrzegania przepisów i decyzji w zakresie ochrony środowiska.

Okres objęty kontrolą: Stan bieżący.

Termin kontroli: 30.08.2018 r. – 27.09.2018 r.

Dokumentacja i przebieg kontroli: Dostępne w siedzibie Spółki.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

Jednostka kontroli zewnętrznej: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku.

Zakres kontroli: Ocena ogólnych warunków bezpieczeństwa i higieny  pracy , ocena realizacji wymogów w warunkach narażenia na czynniki szkodliwe środowiska pracy, przestrzeganie przepisów prawa dotyczących stosowania substancji chemicznych i ich mieszanin oraz przestrzeganie wymagań określonych w art. 5 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Okres objęty kontrolą: Stan bieżący.

Termin kontroli: 25.04.2018 r. – 18.05.2018 r.

Dokumentacja i przebieg kontroli: Dostępne w siedzibie Spółki.

Kujawsko Pomorski Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego

Jednostka kontroli zewnętrznej: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy

Zakres kontroli: Przestrzeganie warunków i obowiązków określonych w art. 4 pkt. 22 ustawy o transporcie drogowym.

Okres objęty kontrolą: Stan bieżący.

Termin kontroli: 27.03.2018 r. – 18.05.2018 r.

Dokumentacja i przebieg kontroli: Dostępne w siedzibie Spółki.Kontrola Powiatowego Inspektoratu Weterynarii we Włocławku

Jednostka kontroli zewnętrznej: Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Włocławku

Zakres kontroli: Kontrola środków transportu na przewóz materiału kategorii 1.

Okres objęty kontrolą: stan bieżący

Termin kontroli: 12.12.2017 r.

Dokumentacja i przebieg kontroli: Dostępne w siedzibie spółki

Państwowa Inspekcja Pracy

Jednostka kontroli zewnętrznej: Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy Oddział we Włocławku

Zakres kontroli: Przestrzeganie przepisów prawa pracy w zakresie urlopów wypoczynkowych.

Okres objęty kontrolą: Stan bieżący

Termin kontroli: 26.09.2017 r.

Dokumentacja i przebieg kontroli: Dostępne w siedzibie spółki

Kontrola Powiatowego Inspektoratu Weterynarii we Włocławku

Jednostka kontroli zewnętrznej: Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Włocławku

Zakres kontroli: Kontrola okresowa i kontrola środka transportu do przewozu materiału kategorii 1.

Okres objęty kontrolą: stan bieżący

Termin kontroli: 14.09.2017 r.

Dokumentacja i przebieg kontroli: Dostępne w siedzibie spółki

Kontrola Powiatowego Inspektoratu Weterynarii we Włocławku

Jednostka kontroli zewnętrznej: Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Włocławku

Zakres kontroli: Kontrola środka transportu do zbierania padłych zwierząt z terenu miasta.

Okres objęty kontrolą: Stan bieżący

Termin kontroli: 14.06.2017 r.

Dokumentacja i przebieg kontroli: Dostępne w siedzibie spółki

__________________________________________________________________________

Kontrola Powiatowego Inspektoratu Weterynarii we Włocławku

Jednostka kontroli zewnętrznej: Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Włocławku

Zakres kontroli: Kontrola środka transportu do zbierania padłych zwierząt z terenu miasta.

Okres objęty kontrolą: stan bieżący

Termin kontroli: 12.12.2016 r.

Dokumentacja i przebieg kontroli: Dostępne w siedzibie spółki

Inspekcja Ochrony Środowiska

Jednostka kontroli zewnętrznej: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Zakres kontroli: Przestrzeganie przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska.

Okres objęty kontrolą: stan bieżący

Termin kontroli: Od 21.10.2016 r. do 23. 10.2016 r.

Dokumentacja i przebieg kontroli: Dostępne w siedzibie spółki

 

Kontrola Powiatowego Inspektoratu Weterynarii we Włocławku

Jednostka kontroli zewnętrznej: Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Włocławku

Zakres kontroli: Dotyczy zbierania padłych zwierząt z terenu miasta i ich transportu

Okres objęty kontrolą: stan bieżący

Termin kontroli: 09.09.2016 r.

Dokumentacja i przebieg kontroli: Dostępne w siedzibie spółki.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

Jednostka kontroli zewnętrznej: WFOŚ i GW w Toruniu

Zakres kontroli: Kontrola na miejscu projektu zaawansowanego finansowo „ Budowa instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów na terenie RZUOK w Machnaczu

Okres objęty kontrolą: stan bieżący

Termin kontroli: 11.02.2016 r.

Dokumentacja i przebieg kontroli: Dostępne w siedzibie spółki

_________________________________________________________________________

 

Kontrola KM Państwowej Straży Pożarnej

Jednostka kontroli zewnętrznej: KM Państwowej Straży Pożarnej

Zakres kontroli: Przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych w RZUOK

Okres objęty kontrolą: od 02. 2014 r. do czasu kontroli

Termin kontroli: 20.11.2015 r.

Dokumentacja i przebieg kontroli: Dostępne w siedzibie spółki

Kontrola Powiatowego Inspektoratu Weterynarii we Włocławku

Jednostka kontroli zewnętrznej: Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Włocławku

Zakres kontroli: Dotyczy zbierania padłych zwierząt z terenu miasta i ich transportu

Okres objęty kontrolą: stan bieżący

Termin kontroli: 01.09.2015 r.

Dokumentacja i przebieg kontroli: Dostępne w siedzibie spółki.

Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy

Jednostka kontroli zewnętrznej: Państwowa Inspekcja Pracy Inspektor Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy Oddział we Włocławku.

Zakres kontroli: Realizacja uprzednio wydanych decyzji nakazowych oraz wniosków skierowanego wystąpienia. Przestrzeganie wybranych postanowień przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – ograniczanie zagrożeń wypadkowych. Sprawdzenie poprawności sporządzenia sprawozdania ZUS P IWA.

Okres objęty kontrolą: Lata 2013,2014 i 2015 r.

Termin kontroli: 9,10,11,12.06.2015 r.

Dokumentacja i przebieg kontroli: Dostępne w siedzibie spółki.

 

Inspekcja Ochrony Środowiska

Jednostka kontroli zewnętrznej: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy Delegatura we Włocławku.

Zakres kontroli: art. 76 ustawy prawo ochrony środowiska w związku z planowanym oddaniem do użytkowania wykonanego przedsięwzięcia.

Okres objęty kontrolą: 2015 r.

Termin kontroli: od 17.02.2015 r. do 03.03.2015 r.

Dokumentacja i przebieg kontroli: Dostępne w siedzibie spółki.

Kontrola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Jednostka kontroli zewnętrznej: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu Wydział Kontroli Płatników Składek.

Zakres kontroli: Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

Okres objęty kontrolą: Lata 2011, 2012 i 2013 r.

Termin kontroli: od 19.01.2015 r. do 28.01.2015 r.

Dokumentacja i przebieg kontroli: Dostępne w siedzibie spółki.

Kontrola z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu

Jednostka kontroli zewnętrznej: Urząd Marszałkowski w Toruniu

Zakres kontroli: Przyjmowanie zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania przez RIPOK

Okres objęty kontrolą: 2014 r.

Termin kontroli: 16.12.2014 r.

Dokumentacja i przebieg kontroli: Dostępne w siedzibie spółki

Kontrola z KM Państwowej Straży Pożarnej

Jednostka kontroli zewnętrznej: KM Państwowej Straży Pożarnej

Zakres kontroli: Przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych w RZUOK

Okres objęty kontrolą: 2014 r.

Termin kontroli: 29.10.2014 r.

Dokumentacja i przebieg kontroli: Dostępne w siedzibie spółki

Kontrola Transportu Drogowego

Jednostka kontroli zewnętrznej: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy

Zakres kontroli: Przestrzeganie przepisów z zakresu czasu pracy kierowców oraz warunków wykonywania przewozów drogowych.

Okres objęty kontrolą: 2014 r.

Termin kontroli: 09.10.2014 r. do 07.11.2014 r.

Dokumentacja i przebieg kontroli: Dostępne w siedzibie spółki

Inspekcja Ochrony Środowiska

Jednostka kontroli zewnętrznej: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy Delegatura we Włocławku.

Zakres kontroli: Przestrzeganie przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska (gospodarka odpadami).

Okres objęty kontrolą: Lata 2012 i 2013

Termin kontroli: 18.09.2014 r. do 14.10.2014 r.

Dokumentacja i przebieg kontroli: Dostępne w siedzibie spółki.

 

Kontrola Powiatowego Inspektoratu Weterynarii we Włocławku

 

Jednostka kontroli zewnętrznej: Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Włocławku

Zakres kontroli: Dotyczy zbierania padłych zwierząt z ulicy i czasowego ich przechowywania.

Okres objęty kontrolą: stan bieżący

Termin kontroli: 29.07.2014 r.

Dokumentacja i przebieg kontroli: Dostępne w siedzibie spółki

Kontrola Inspektora Sanitarnego

Jednostka kontroli zewnętrznej: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku

Zakres kontroli: Ocena ogólnych warunków bhp, ocena realizacji wymogów w warunkach narażenia na czynniki szkodliwe środowiska pracy oraz czynniki biologiczne w środowisku pracy, przestrzeganie przepisów prawa dotyczących substancji chemicznych i ich mieszanin oraz przestrzeganie wymagań określonych w art. 5 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Okres objęty kontrolą: Lata 2002, 2007, 2013 oraz stan bieżący

Termin kontroli: 17.09.2014 r. do 01.10.2014 r.- protokół kontroli Nr 106/N.HP/14

Dokumentacja i przebieg kontroli: Dostępne w siedzibie spółki

Kontrola Urzędu Skarbowego

Jednostka kontroli zewnętrznej: Kontrola Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy

Zakres kontroli: Zwrot VAT za grudzień 2013 r. Kontrola nie podlega limitowi w myśl przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Zakres kontroli:

Okres objęty kontrolą: 01.12.2013 r.- 31.12.2013 r.

Termin kontroli: 3,4,5,6,7.03.2014 r.

Dokumentacja i przebieg kontroli: Dostępne w siedzibie spółki


 

Kontrola Powiatowego Inspektoratu Weterynarii we Włocławku

Jednostka kontroli zewnętrznej: Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Włocławku

Zakres kontroli: Nadzór nad pozyskiwaniem składowania i przechowywania ubocznych produktów zwierzęcych

Okres objęty kontrolą:

Termin kontroli: 13.05.2013 r.

Dokumentacja i przebieg kontroli: Dostępne w siedzibie spółki

 

Kontrola Inspekcji Pracy

 

Jednostka kontroli zewnętrznej: Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy

Zakres kontroli: Poddano analizie wybrane dokumentacje powypadkowe z badanego okresu trzech lat. Ocena ryzyka zawodowego zgodnie ze stanowiskiem pracy.Sprawdzanie poprawności informacji składanych do ZUS przez pracowników (formularz ZUS – P IWA).

Okres objęty kontrolą: Lata 2010 – 2013

Termin kontroli: 20, 21, 24, 26, 06.2013r.

Dokumentacja i przebieg kontrloli: Dostępne w siedzibie spółki.

Inspekcja Ochrony Środowiska

Jednostka kontroli zewnętrznej: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Zakres kontroli: Sprawdzenie realizacji zadań własnych w 10% gmin w zakresie wynikającym ze znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Poprawa jakości danych dostarczanych przez prowadzących instalację w ramach Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń. Ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi.

Okres objęty kontrolą: 2012 r.

Termin kontroli: 04.09.2013 r. do 25.09.2013 r.- protokół kontroli nr WLO 184/2013

Dokumentacja i przebieg kontroli: Dostępne w siedzibie spółki.


Kontrola Powiatowego Inspektoratu Weterynarii we Włocławku

Jednostka kontroli zewnętrznej: Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Włocławku

Zakres kontroli: Ocena dostosowania przedsiębiorstwa transportującego uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego i/lub produkty pochodne wg wymogów zawartych w Rozporządzeniu (WE) Nr 1069/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 października 2009 r.

Okres objęty kontrolą:

Termin kontroli: 17.08.2012 r. – protokół z kontroli Nr 1/2012

Dokumentacja i zakres kontroli: Dostępne w siedzibie spółki

 

Kontrola Powiatowego Inspektoratu Weterynarii we Włocławku

Jednostka kontroli zewnętrznej: Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Włocławku

Zakres kontroli: Ocena dostosowania przedsiębiorstw transportujących uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego i/lub produkty pochodne wg wymogów zawartych w Rozporządzeniu (WE ) Nr 1069/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 października 2009 r. określającym przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego.

Okres objęty kontrolą:

Termin kontroli: 31.08.2012 r.- protokół z kontroli Nr 2/2012 r.

Dokumentacja i przebieg kontroli: Dostępne w siedzibie spółki.

 

 

 


 

Kontrola Powiatowego Inspektoratu Weterynarii we Włocławku

:Jednostka kontroli zewnętrznej: Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Włocławku

Zakres kontroli: Ocena dostosowania podmiotów zajmujących się  zbiórką i przewozem niejadalnych produktów pochodzenia zwierzęcego do wymogów zawartych Rozporządzeniu (WE) Nr 1774 Parlamentu Europejskiego i  Rady z dnia 3 października 2002 r.

Okres objęty kontrolą:

Termin kontroli: 21.07.2011 r.- protokół Nr 1/2011 r.

Dokumentacja i przebieg kontroli: Dostępne w siedzibie spółki

 

Kontrola Inspekcji Pracy

 

Jednostka kontroli zewnętrznej: Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy

Zakres kontroli: Ocena przestrzegania przepisów w czasie pracy i wynagradzaniu za pracę. W toku kontroli dokonano również analizy dokumentacji sporządzonej w związku z wypadkami przy pracy, jakie miały miejsce w Spółce w 2009, 2010 i 2011 roku.

Okres objęty kontrolą: lata 2009 – 2011

Termin kontroli: 25.10. do 28.10. i 04.11 do 08.11 2011r.

Dokumentacja i przebieg kontroli: Dostępne w siedzibie spółki

 

Kontrola Inspektora Sanitarnego

Jednostka kontroli zewnętrznej: Powiatowy Inspektor Sanitarny

Zakres kontroli: charakterystyka ogólna zakładu PGK „SANIKO” Sp. z o.o., RZOUK w Machnaczu; ocena realizacji ogólnych wymogów BHP; ocena realizacji wymogów w zakresie stosowania substancji i preparatów chemicznych (w tym niebezpiecznych); ocena realizacji wymogów w zakresie występowania w środowisku pracy szkodliwych czynników biologicznych oraz ochrony zdrowia pracowników.

Okres objęty kontrolą: –

Termin kontroli: 16.09.2011r.

Dokumentacja i przebieg kontroli: Dostępne w siedzibie spółki

Inspekcja Ochrony Środowiska

 

Jednostka kontroli zewnętrznej: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Zakres Kontroli: Przestrzeganie przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska, zarządzania składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Machnacz gm. Brześć Kujawski oraz weryfikacja sprawozdania PRTR za 2010 r.

Okres objęty kontrolą: 2010 r. oraz stan bieżący

Termin Kontroli: 16.06.2011r. do 08.07.2011r.

Dokumentacja i przebieg kontroli: Dostępne w siedzibie spółki

 

 

Kontrola Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Bydgoszczy

 

Jednostka kontroli zewnętrznej: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów rolno-spożywczych w Bydgoszczy

Zakres Kontroli: Kontrola w zakresie prawidłowości wprowadzania do obrotu kompostów  wytworzonych z odpadów kontrolowanych według programu GI-BKJ-403- /11

Okres objęty kontrolą: –

Termin Kontroli: 28.04.2011r. do 05.05.2011r.

Dokumentacja i przebieg kontroli: Dostępne w siedzibie spółki

——————————————————————————————————————————————

Inspekcja Ochrony Środowiska

 

Jednostka kontroli zewnętrznej: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Zakres Kontroli: Cykl kontrolny podmiotów prowadzących odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych ze szczególnym uwzględnieniem instalacji do zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji.

Okres objęty kontrolą: 2009

Termin Kontroli: 15.07.2010r. do 06.08.2010r.

Dokumentacja i przebieg kontroli: Dostępne w siedzibie spółk

 

Kontrola Powiatowego Inspektoratu Weterynarii we Włocławku

Jednostka kontroli zewnętrznej: Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Włocławku

Zakres kontroli: Przewóz martwych zwierząt zaliczonych do kat 1 UPPZ

Okres objęty kontrolą: 21.07.2009 r. – 19.07.2010 r.

Termin kontroli: 19.07.2010 r.

Dokumentacja i przebieg kontroli: Dostępne w siedzibie spółki.

 

Inspekcja Ochrony Środowiska

 

Jednostka kontroli zewnętrznej: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Zakres Kontroli: Art. 76 ustawy POŚ, w związku z planowanym oddaniem do użytkowania wykonanego przedsięwzięcia

Okres objęty kontrolą: stan aktualny

Termin Kontroli: 29.06.2010r. do 06.07.2010r.

Dokumentacja i przebieg kontroli: Dostępne w siedzibie spółki

 

 

Kontrola Urzędu Skarbowego

Jednostka kontroli zewnętrznej: Urząd Skarbowy we Włocławku

Zakres kontroli: Podatek od towarów i usług za miesiąc czerwiec 2010r.

Okres objęty kontrolą: Czerwiec 2010r.

Termin kontroli: 23 do 27.08.2010r. oraz 01 do 03.09.2010r.

Dokumentacja i przebieg kontroli: Dostępne w siedzibie spółki

 

 

Kontrola Urzędu Skarbowego

 

Jednostka kontroli zewnętrznej: Urząd Skarbowy we Włocławku

Zakres kontroli: Sprawdzenie transakcji zawartych pomiędzy PGK „Saniko” Sp. z o.o.
a PWO „Ekobud” Sp. z o.o. w okresie od stycznia do grudnia 2009r.

Okres objęty kontrolą: rok 2009

Termin kontroli: 07.09.2010r.

Dokumentacja i przebieg kontroli: Dostępne w siedzibie spółki

Kontrola Urzędu Skarbowego

 

Jednostka kontroli zewnętrznej: Urząd Skarbowy we Włocławku

Zakres kontroli: Podatek od towarów i usług za poszczególne miesiące od Listopada do Grudnia 2009r.

Okres objęty kontrolą: 01.11.2009r. do 31.12.2009r.

Termin kontroli: 26.02.2010r. oraz od 01 do 10.03.2010r.

Dokumentacja i przebieg kontroli: Dostępne w siedzibie spółki

 

 

Kontrola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Jednostka kontroli zewnętrznej: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu

Zakres kontroli: Kontrola prawidłowości i terminowości odprowadzania składek ZUS oraz dokumentów.

Okres objęty kontrolą: okres od 01.01.2000r. do badania wytypowano pełne lata: 2007, 2008r.

Termin kontroli: od 12 do 26.01.2010r.

Dokumentacja i przebieg kontroli: Dostępne w siedzibie spółki——————————————————————————————————————————–

Urząd Komunikacji Elektronicznej

Jednostka kontroli zewnętrznej: Urząd Komunikacji Elektronicznej Delegatura w Bydgoszczy

Zakres kontroli: Kontrola przepisów decyzji oraz postanowień z zakresu odbioru częstotliwości oraz wymagań dotyczących elektryczności.

Okres objęty kontrolą:

Termin kontroli: 20.03.2009 r.

Dokumentacja i przebieg kontroli: Dostępne w siedzibie spółki.

Inspekcja Ochrony Środowiska

 

Jednostka kontroli zewnętrznej: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Zakres Kontroli: Kontrola przestrzegania przepisów ochrony środowiska w szczególności ustawy o odpadach i ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Okres objęty kontrolą: –

Termin Kontroli: 06.03.2009r. do 20.03.2009r.

Dokumentacja i przebieg kontroli: Dostępne w siedzibie spółki.

 

Kontrola Powiatowego Inspektoratu Weterynarii we Włocławku

Jednostka kontroli zewnętrznej: Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Włocławku

Zakres kontroli: Zatwierdzenie nowego środka transportu.

Okres objęty kontrolą:

Termin kontroli: 08.10 2009 r.

Dokumentacja i przebieg kontroli: Dostępne w siedzibie spółki.

 

Kontrola Powiatowego Inspektoratu Weterynarii we Włocławku

Jednostka kontroli zewnętrznej: Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Włocławku

Zakres kontroli: Środki transportu UPPZ.

Okres objęty kontrolą: 2009 r.

Termin kontroli: 17.11.2009 r.

Dokumentacja i przebieg kontroli: Dostępne w siedzibie spółki.

 

Kontrola Powiatowego Inspektoratu Weterynarii we Włocławku

Jednostka kontroli zewnętrznej: Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Włocławku

Zakres kontroli: Zatwierdzenie zakładu zbierającego i czasowo przetrzymującego mat. K1.

Okres objęty kontrolą:

Termin kontroli: 20.07.2009 r.

Dokumentacja i przebieg kontroli: Dostępne w siedzibie spółki.

——————————————————————————————————————————————

 

Inspekcja Ochrony Środowiska

 

Jednostka kontroli zewnętrznej: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Zakres Kontroli: Cykl kontrolny dla składowisk odpadów komunalnych w oparciu o „Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2010”

Okres objęty kontrolą: rok 2007

Termin Kontroli: 15.07.2008r. do 25.07.2008r. oraz 04.08.2008r. do 06.08.2008r.

Dokumentacja i przebieg kontroli: Dostępne w siedzibie spółki

 

Kontrola Powiatowego Inspektoratu Weterynarii we Włocławku

Jednostka kontroli zewnętrznej: Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Włocławku

Zakres kontroli: Składowanie i transportowanie ( zbieranie ) mat k1.

Okres objęty kontrolą: bieżący rok

Termin kontroli: 23.04.2008 r.

Dokumentacja i przebieg kontroli: Dostępne w siedzibie spółki.

————————– ————————————————————————————————————

 

Kontrola Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Bydgoszczy

 

Jednostka kontroli zewnętrznej: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów rolno-spożywczych w Bydgoszczy

Zakres Kontroli: Zbadanie prawidłowości wprowadzania do obrotu kompostów, wytworzonych z odpadów komunalnych wg GNK-400-28/07

Okres objęty kontrolą: –

Termin Kontroli: 25.10.2007r. do 26.10.2007r.

Dokumentacja i przebieg kontroli: Dostępne w siedzibie spółki

 

 

Inspekcja Ochrony Środowiska

 

Jednostka kontroli zewnętrznej: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Zakres Kontroli: Cykl kontroli podmiotów prowadzących działalność w zakresie odbioru, zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania (poza składowaniem) odpadów komunalnych. Kontrola dotyczy działalności spółki na terenie miasta Kowal.

Okres objęty kontrolą: –

Termin Kontroli: 11.05.2007r. do 17.05.2007r.

Dokumentacja i przebieg kontroli: Dostępne w siedzibie spółki

 

Kontrola Powiatowego Inspektoratu Weterynarii we Włocławku

Jednostka kontroli zewnętrznej: Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Włocławku

Zakres kontroli: Zatwierdzenie zakładu zbierającego i czasowo przetrzymującego mat. k1.

Okres objęty kontrolą: bieżący rok

Termin kontroli: 13.08.2007 r.

Dokumentacja i przebieg kontroli: Dostępne w siedzibie spółki.

 

——————————————————————————————————————————————

 

Kontrola Inspektora Sanitarnego

Jednostka kontroli zewnętrznej: Powiatowy Inspektor Sanitarny

Zakres kontroli: Ocena realizacji wymogów w zakresie występowania w środowisku pracy szkodliwych czynników biologicznych oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki.

Okres objęty kontrolą: –

Termin kontroli: 06.10.2006r.

Dokumentacja i przebieg kontroli: dostępne w siedzibie spółki

 

 

Kontrola Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Bydgoszczy

 

Jednostka kontroli zewnętrznej: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów rolno-spożywczych w Bydgoszczy

Zakres Kontroli: Zbadanie prawidłowości wprowadzania kompostów do obrotu zgodnie z programem kontroli planowej GNK-400-44/06

Okres objęty kontrolą: –

Termin Kontroli: 04.09.2006r. do 12.09.2006r.

Dokumentacja i przebieg kontroli: Dostępne w siedzibie spółki

 

 

Inspekcja Ochrony Środowiska

 

Jednostka kontroli zewnętrznej: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Zakres Kontroli: Zadanie PN. „Zmiana technologii procesu kompostowania odpadów organicznych na terenie Regionalnego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu

Okres objęty kontrolą: stan obecny

Termin Kontroli: 24.07.2006r. do 11.08.2006r.

Dokumentacja i przebieg kontroli: Dostępne w siedzibie spółki

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział Toruń

Jednostka kontroli zewnętrznej: Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zakres kontroli: Zgłoszenie do ubezpieczeń, wypłacanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego, wypłata zasiłków oraz poprawne naliczanie.

Okres objęty kontrolą:

Termin kontroli: 10.07.2006 r. do 21.07.2006 r.

Dokumentacja i przebieg kontroli: Dostępne w siedzibie spółki.

 

 

Kontrola Inspekcji Pracy

Jednostka kontroli zewnętrznej: Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy

Zakres kontroli: Ocena przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczących czynników biologicznych w zakładach gospodarki komunalnej, przy usuwaniu stałych odpadów komunalnych.

Okres objęty kontrolą: lata 2003 do 2006

Termin kontroli: 18, 19, 20, 24, 25.04 i 05.05.2006r.

Dokumentacja i przebieg kontroli: Dostępne w siedzibie spółki

—————————————————————————————————————————————–

 

Inspekcja Ochrony Środowiska

 

Jednostka kontroli zewnętrznej: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Zakres kontroli: Sprawdzenie w ramach cyklu kontrolnego

Okres objęty kontrolą: rok 2004

Termin kontroli: 07.09.2005r. do 08.09.2005r.

Dokumentacja i Przebieg kontroli: Dostępne w siedzibie spółki

 

 

Kontrola Inspektora Sanitarnego

Jednostka kontroli zewnętrznej: Powiatowy Inspektor Sanitarny

Zakres kontroli: Charakterystyka ogólna kontrolowanego zakładu, ocena realizacji ogólnych wymogów w zakresie stosowania niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych, wykaz stanowisk pracy narażonych na kontakt z powyższymi czynnikami.

Okres objęty kontrolą: –

Termin kontroli: 11, 12.07.2005r.

Dokumentacja i przebieg kontroli: dostępne w siedzibie spółki

 

Urząd Skarbowy we Włocławku

Jednostka kontroli zewnętrznej: Urząd Skarbowy Włocławek

Zakres kontroli: Sprawdzenie fizycznego istnienia środków trwałych, których nabycie wykazano w deklaracji VAT-7 za m-c styczeń 2005 r.

Okres objęty kontrolą:

Termin kontroli: 30.03.2005 r.

Dokumentacja i przebieg kontroli: Dostępne w siedzibie spółki.

 

 

Inspekcja Ochrony Środowiska

 

Jednostka kontroli zewnętrznej: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Zakres kontroli: Stan realizacji zadania pn. „Modernizacja technologii gospodarki odpadami igospodarczego wykorzystania biogazu składowiskowego na terenie RZUOK w Machnaczu”

Okres objęty kontrolą: –

Termin kontroli: 30.05.2005r. do 08.06.2005r.

Dokumentacja i Przebieg kontroli: Dostępne w siedzibie spółki

Inspekcja Ochrony Środowiska

 

Jednostka kontroli zewnętrznej: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Zakres kontroli: Kompostownia odpadów organicznych w Regionalnym Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu

Okres objęty kontrolą: –

Termin kontroli: 22.02.2005r. do 25.02.2005r.

Dokumentacja i Przebieg kontroli: Dostępne w siedzibie spółki

 

Urząd Skarbowy we Włocławku

Jednostka kontroli zewnętrznej: Urząd Skarbowy Włocławek

Zakres kontroli: Sprawdzenie fizycznego istnienia środków trwałych, których nabycie wykazano w deklaracji VAT-7 za miesiąc grudzień 2004 r.

Okres objety kontrolą:

Termin kontroli: 21.02.2005 r. do 24.02.2005 r.

Dokumentacja i przebieg kontroli: Dostępne w siedzibie spółki.

——————————————————————————————————————————————

Inspekcja Ochrony Środowiska

 

Jednostka kontroli zewnętrznej: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

 

Zakres kontroli: Kompostownia odpadów organicznych w Regionalnym Zakładzie Utylizacji OdpadówKomunalnych w Machnaczu z uwagi na skargi okolicznych mieszkańców

Okres objęty kontrolą: bieżący

Termin kontroli: 12.05.2004r. do 18.05.2004r.

Dokumentacja i Przebieg kontroli: Dostępne w siedzibie spółki

 

Urząd Skarbowy we Włocławku

Jednostka kontroli zewnęrtznej: Urzad Skarbowy Włocławek

Zakres kontroli: Sprawdzenie fizycznego istnienia środków trwałych, których nabycie wykazano w deklaracji VAT-7 za m-c X/2004 r.

Okres objęty kontrolą:

Termin kontroli: 02.12.2004 r.

Dokumentacja i przebieg kontroli: Dostępne w siedzibie spółki.

————————————————————————————————————————————

 

Kontrola Inspekcji Pracy

Jednostka kontroli zewnętrznej: Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy

Zakres kontroli: Ocena przestrzegania przepisów i zasad BHP przy usuwaniu stałych odpadów komunalnych

Okres objęty kontrolą: rok 2003

Termin kontroli: 19, 20, 27, i 28.08.2003r.

Dokumentacja i przebieg kontroli: Dostępne w siedzibie spółki

————————————————————————————————————————————

 

Inspekcja Ochrony Środowiska

 

Jednostka kontroli zewnętrznej: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Zakres kontroli: Kompostownia odpadów organicznych w Regionalnym Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu z uwagi na skargi mieszkańców m. Machnacz i Pikutkowo

Okres objęty kontrolą: stan obecny

Termin kontroli: 27.09.2002r. do 11.10.2002r.

Dokumentacja i Przebieg kontroli: Dostępne w siedzibie spółki

Kontrola Inspekcji Pracy

Jednostka kontroli zewnętrznej: Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy

Zakres kontroli: Ocena przestrzegania przepisów BHP przy usuwaniu odpadów stałych

Okres objęty kontrolą: rok 2002

Termin kontroli: 20, 22, 23, 26, i 27.08.2002r.

Dokumentacja i przebieg kontroli: Dostępne w siedzibie spółki

 

 

Inspekcja Ochrony Środowiska

 

Jednostka kontroli zewnętrznej: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Zakres kontroli: Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Machnaczu Gm. Brześć Kujawski i Stacja Paliw

Okres objęty kontrolą: rok 2001 oraz I półrocze 2002r.

Termin kontroli: 04, 10, 11.07.2002r.

Dokumentacja i Przebieg kontroli: Dostępne w siedzibie spółki

 

 

Inspekcja Ochrony Środowiska

 

Jednostka kontroli zewnętrznej: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Zakres kontroli: Poziom uciążliwości Regionalnego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych dla okolicznych mieszkańców

Okres objęty kontrolą: bieżący

Termin kontroli: 08.01.2002r.

Dokumentacja i Przebieg kontroli: Dostępne w siedzibie spółki

——————————————————————————————————————————————-