1

Ogłoszenie o sprzedaży urządzeń technologicznych

 

Zaproszenie do składania ofert cenowych na urządzenia technologiczne

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o. oferuje do sprzedaży urządzenia technologiczne, które szczegółowo zostały opisane w Załączniku nr 1 oraz udokumentowane fotograficznie w Załączniku nr 2.

Informuję, że wizja lokalna w celu oględzin urządzeń jest możliwa po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z Kierownikiem RZUOK w Machnaczu.

Po stronie kupującego jest odbiór i transport urządzeń.

Oferty cenowe prosimy składać do dnia 30.06.2021 r.:

–    pisemnie na adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o., ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek, lub

–    elektronicznie na adres e-mail: saniko@saniko.com.pl, lub fax 54/412 18 04.

Ponadto, informuję, że pierwszeństwo sprzedaży będzie dla oferenta, który złoży ofertę na wszystkie urządzenia technologiczne.

Osoba do kontaktu: Kierownik RZUOK w Machnaczu Przemysław Wojciechowski, tel. 54/ 252 17 31 wew. 2, 602126940

Załącznik nr 1 Opis urządzeń

Załącznik nr 2 Zdjęcia urządzeń