1

Ogłoszenie o wstępnych konsultacjach rynkowych

Zamawiający ogłasza wstępne konsultacje rynkowe związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego dotyczące naprawy separatora ferromagnetycznego, wymiany jego części i urządzeń wraz z ich dostawą.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych upływa z dniem 05.09.2023 r.

Wszelkie dokumenty dotyczące przedmiotowej instytucji, Zamawiający publikuje w poniższych załącznikach:

  1. ogloszenie-o-wstepnych-konsultacjach-rynkowych-pdf,
  2. zalacznik-nr-1-do-ogloszenia-wniosek-o-dopuszczenie-do-udzialu-w-wkr-doc,
  3. regulamin-przeprowadzania-wstepnych-konsultacji-rynkowych-pdf

02.10.2023 r. 

Zamawiający informuje o zakończeniu wstępnych konsultacji rynkowych, jednocześnie zgodnie z wymogiem regulaminu przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych – publikuje poniżej protokół z ich przeprowadzenia.

protokol-z-przeprowadzonych-konsultacji-rynkowych-pdf