Opracowanie Koncepcji, Programu Funkcjonalno – Użytkowego oraz Karty informacyjnej przedsięwzięcia do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji p.n. „Rozbudowa, przebudowa i remont obiektów budowlanych i instalacji technologicznej istniejącej stacji paliw wraz niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu oraz budowa myjni samochodowej samoobsługowej 4 stanowiskowej tj. dla samochodów osobowych na terenie PGK „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku przy ul. Żytniej.”

image_pdfimage_print
  1. Zapytanie ofertowe – TREŚĆ
  2. Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
  3. Załącznik nr 2 – wzór umowy
  4. Załącznik nr 3 – formularz oferty
  5. Załącznik nr 4 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  6. Załącznik nr 5 – wykaz usług
  7. Odpowiedzi na pytania – 25.04.2022r.

Zamawiający postanowił unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, gdyż w terminie składania ofert, tj. do dnia 29 kwietnia 2022r., do godz. 14:00, nie złożono żadnej oferty.

Autor informacji:
Wprowadził: Małgorzata Naczas
Utworzono: 2022-04-13 13:28:46
Ostatnia modyfikacja: 2022-05-06 13:30:50 | przez: Małgorzata Naczas
Wyświetlono: 250

Dziennik zmian