Przetarg nieograniczony Nr BZ/ZP.12/03/06/22 pn.: „Dostawa fabrycznie nowych pojazdów ciężarowych typu bramowiec i hakowiec dla PGK „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku, w podziale na dwie części”

image_pdfimage_print

Termin składania ofert: 22.07.2022 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 22.07.2022 r. godz. 12:00

Link miniPortal: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/dd06aba7-b4ee-41c7-8cee-7e99809e56dc

ID postępowania miniPortal: dd06aba7-b4ee-41c7-8cee-7e99809e56dc

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)

3. Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz ofertowy

4. Załącznik nr 2.1 do SWZ – Wykaz parametrów technicznych – bramowiec – formularz nieaktualny

5. Załącznik nr 2.2 do SWZ – Wykaz parametrów technicznych – hakowiec – formularz nieaktualny

6. Załącznik nr 3 do SWZ – edytowalna wersja formularza jedz

7. Załącznik nr 4 do SWZ – Oświadczenie

8. Załącznik nr 5 do SWZ – Oświadczenie o grupie kapitałowej

9. Załącznik 6 do SWZ – Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniach

10. Załącznik nr 7 do SWZ – Wykaz wykonanych dostaw

11. Załącznik nr 8 do SWZ – Zobowiązanie podmiotu trzeciego

12. Załącznik nr 9.1 do SWZ – Projekt Umowy na  dostawę bramowca

13. Załącznik nr 9.2 do SWZ – Projekt Umowy na dostawę hakowca – formularz nieaktualny

14. Treść wyjaśnień i zmian z dnia 23.06.2022 r. – Część nr 2

15. SWZ po zmianach z dnia 23.06.2022 r.

16. Załącznik nr 2.2 do SWZ – Wykaz parametrów technicznych – hakowiec formularz nieaktualny

17. Załącznik nr 9.2 do SWZ – Projekt Umowy na dostawę hakowca

18. Treść wyjaśnień i zmian z dnia 28.06.2022 r. – Część nr 2

19. SWZ po zmianach z dnia 28.06.2022 r.

20. Załącznik nr 2.2 do SWZ – Wykaz parametrów technicznych – hakowiec – formularz nieaktualny

21. Treść wyjaśnień i zmian z dnia 04.07.2022 r. – Część nr 1

22. SWZ po zmianach z dnia 04.07.2022 r.

23. Załącznik nr 2.1 do SWZ – Wykaz parametrów technicznych – bramowiec – formularz aktualny

UWAGA NOWE!!!

24. Treść wyjaśnień i zmian z dnia 07.07.2022 r. – Część nr 2

25. SWZ po zmianach z dnia 07.07.2022 r.

25. Załącznik nr 2.2 do SWZ – Wykaz parametrów technicznych – hakowiec z dnia 07.07.2022 r. – formularz aktualny

26.Wyjaśnienia i zmiany treści SWZ z dnia 14.07.2022r.

27.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

28. Informacja, o kwocie, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

29. Informacja z otwarcia ofert

30. Zawiadomienie o unieważnieniu w Części nr 1

Autor informacji:
Wprowadził: Katarzyna Wydra
Utworzono: 2022-06-10 13:45:09
Ostatnia modyfikacja: 2022-07-26 09:32:30 | przez: Katarzyna Wydra
Wyświetlono: 209

Dziennik zmian