Praca

image_pdfimage_print

ELEKTRYK

Miejsce pracy: Regionalny Zak艂ad Utylizacji Odpad贸w Komunalnych w Machnaczu

Wymagania:

 • wykszta艂cenia zawodowe, preferowane wykszta艂cenie 艣rednie,
 • do艣wiadczenie zawodowe min. 2 lata,
 • uprawnienia energetyczne co najmniej grupy G 鈥 1.

Zakres obowi膮zk贸w:

 • naprawa, kontrola oraz konserwacja i usuwanie usterek w instalacji elektrycznej oraz urz膮dzeniach w ramach posiadanych uprawnie艅 energetycznych,
 • obs艂uga, regulacja i konserwacja element贸w instalacji i urz膮dze艅 elektrycznych wchodz膮cych w sk艂ad linii sortowniczej,
 • obs艂uga, kontrola pracy (uruchamianie) jednostek kogeneracyjnych,
 • wymiana 藕r贸de艂 艣wiat艂a oraz wymiana i uzupe艂nianie osprz臋tu elektrycznego,
 • wymiana i uzupe艂nianie instalacji elektrycznej,
 • wykonywanie drobnych napraw urz膮dze艅 oraz elektronarz臋dzi,
 • wykonywanie pomiar贸w instalacji elektrycznej,
 • wykonywanie drobnych prac 艣lusarskich ma艂ych podzespo艂贸w lub urz膮dze艅 (okresowo),
 • praca r臋cznymi narz臋dziami 艣lusarskimi,
 • wsp贸艂udzia艂 w prowadzonych pracach konserwacyjno 鈥 naprawczych linii sortowniczej, maszyn i urz膮dze艅.

Oferty winny zawiera膰:

 • list motywacyjny wraz z 偶yciorysem zawodowym zawieraj膮cym opis dotychczasowych do艣wiadcze艅 kandydata w pracy zawodowej,
 • dokumenty potwierdzaj膮ce do艣wiadczenie zawodowe i kwalifikacyjne kandydata,
 • o艣wiadczenie o wyra偶eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby post臋powania rekrutacyjnego.

Pisemne zg艂oszenia kandydat贸w na stanowisko Elektryka nale偶y sk艂ada膰 w sekretariacie sp贸艂ki mieszcz膮cym si臋 przy ul. Komunalnej 4 we W艂oc艂awku lub przy pomocy poczty elektronicznej na adres saniko@saniko.com.pl
Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami dopuszczonymi po wst臋pnej rekrutacji odb臋d膮 si臋 w siedzibie sp贸艂ki. O terminie rozmowy kandydaci zostan膮 poinformowani telefonicznie.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, z dnia 27.04.2016 r. informujemy, i偶:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsi臋biorstwo Gospodarki Komunalnej 鈥濻aniko鈥 Sp. z o.o., ul. Komunalna 4, 87-800 W艂oc艂awek.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: tel: 54/ 412 18 05; e-mail: iod@saniko.com.pl; adres do korespondencji: Przedsi臋biorstwo Gospodarki Komunalnej 鈥濻aniko鈥 Sp. z o.o., ul. Komunalna 4, 87-800 W艂oc艂awek.
 3. Pani/Pana dane osobowe zawarte w z艂o偶onej aplikacji, przetwarzane b臋d膮 w celu wyboru kandydata na okre艣lone w og艂oszeniu stanowisko.
 4. Podstaw膮 przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda zamieszczona w aplikacji.
 5. Aplikacje niezawieraj膮ce zgody nie b臋d膮 brane pod uwag臋 w procesie rekrutacji i zostan膮 zniszczone po otrzymaniu. Aplikacja osoby wybranej b臋dzie do艂膮czona do akt przysz艂ego pracownika w przypadku zawarcia z nim umowy. Pozosta艂e rozpatrywane aplikacje po zako艅czeniu procesu rekrutacji b臋d膮 przechowywane przez okres 3 miesi臋cy tj. do czasu zako艅czenia weryfikacji nowo zatrudnionej osoby i je偶eli w tym czasie nie zostanie wznowiona rekrutacja zostan膮 zniszczone.
 6. Aplikacje os贸b, kt贸re wyrazi艂y zgod臋 na pozostawienie ich dla przysz艂ych rekrutacji b臋d膮 przechowywane w bazie przez okres 6 miesi臋cy i je偶eli w tym czasie nie zostanie wznowiona rekrutacja zostan膮 zniszczone.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dost臋pu do tre艣ci swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usuni臋cia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo cofni臋cia zgody do przetwarzania danych.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie b臋d膮 przekazywane do pa艅stwa trzeciego ani organizacji mi臋dzynarodowej.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, i偶 przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz膮cych narusza przepisy og贸lnego rozporz膮dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r.
 10. Pani/Pana dane nie b臋d膮 przetwarzane w spos贸b zautomatyzowany. Nie stosuje si臋 profilowania kandydat贸w do pracy.

G艁脫WNA KSI臉GOWA

Wymagania:

 • wykszta艂cenie wy偶sze o profilu ekonomicznym o specjalno艣ci finanse i rachunkowo艣膰 + 6 lata do艣wiadczenia zawodowego na podobnym stanowisku.

Zakres obowi膮zk贸w:

Realizacja og贸lnej polityki ekonomicznej a w szczeg贸lno艣ci:

 • koordynowanie ca艂o艣ci膮 spraw zwi膮zanych z opracowywaniem prognoz rocznych, operatywnych plan贸w rzeczowo-finansowych opracowywanych przez poszczeg贸lne kom贸rki organizacyjne i dokonywanie ostatecznych korekt plan贸w,
 • nadzorowanie nad ca艂o艣ci膮 plan贸w w zakresie zagadnie艅 ekonomicznych, finansowych oraz analiz ekonomicznych,
 • koordynowanie ca艂o艣ci膮 zagadnie艅 zwi膮zanych ze zbieraniem, przetwarzaniem danych wyj艣ciowych do sprawozda艅 z zakresu ca艂okszta艂tu przedsi臋biorstwa wg wytycznych GUS, Urz臋du Skarbowego, Bank贸w finansuj膮cych, ZUS,
 • organizowanie i doskonalenie sytemu wewn臋trznej informacji ekonomicznej Przedsi臋biorstwa dostarczaj膮cego danych niezb臋dnych do planowania dzia艂alno艣ci oraz podejmowanie prawid艂owych decyzji gospodarczych jak r贸wnie偶 do nale偶ytej kontroli i oceny wykonywania zada艅 Przedsi臋biorstwa.
 • kierowanie rachunkowo艣ci膮 Przedsi臋biorstwa w zakresie:
  聽聽 – zorganizowania, sporz膮dzania, przyjmowania i kontroli dokument贸w,
  聽聽 – organizowania i doskonalenia ksi臋gowo艣ci, kalkulacji wynikowej, sprawozdawczo艣ci finansowej Przedsi臋biorstwa,
  聽聽 – bie偶膮cego i prawid艂owego ksi臋gowania oraz sporz膮dzania kalkulacji wynikowych i sprawozdawczo艣ci finansowej,
  聽聽 – nale偶ytego przechowywania i zabezpieczenia dokument贸w ksi臋gowych , ksi膮g rachunkowych oraz sprawozda艅聽聽聽 finansowych,
  聽聽 – nadzorowanie ca艂okszta艂tu z zakresu rachunkowo艣ci wykonywanych przez poszczeg贸lne kom贸rki organizacyjne
 • opracowywanie analiz gospodarki finansowej oraz przedstawianie zarz膮dowi sp贸艂ki wniosk贸w wynikaj膮cych z analiz.
 • dokonywanie kontroli finansowej i gospodarczej kom贸rek przedsi臋biorstwa
  we wsp贸艂pracy z bieg艂ym rewidentem.
 • monitorowanie i diagnozowanie sytuacji finansowo ekonomicznej oraz informowanie Zarz膮du o nieprawid艂owo艣ciach i zagro偶eniach.

Oferty winny zawiera膰:

 • list motywacyjny wraz z 偶yciorysem zawodowym zawieraj膮cym opis dotychczasowych do艣wiadcze艅 kandydata w pracy zawodowej,
 • dokumenty potwierdzaj膮ce do艣wiadczenie zawodowe i kwalifikacje kandydata,
 • o艣wiadczenie o wyra偶eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby post臋powania rekrutacyjnego.

Pisemne zg艂oszenia kandydat贸w na stanowisko G艁脫WNA KSI臉GOWA, nale偶y sk艂ada膰 w sekretariacie sp贸艂ki mieszcz膮cym si臋 przy ul. Komunalnej 4 we W艂oc艂awku lub na adres saniko@saniko.com.pl

Termin sk艂adania zg艂osze艅 do 15.11.2023 r.

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami dopuszczonymi po wst臋pnej rekrutacji odb臋d膮 si臋 w siedzibie sp贸艂ki. O terminie rozmowy kandydaci zostan膮 poinformowani telefonicznie.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, z dnia 27.04.2016 r. informujemy, i偶:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsi臋biorstwo Gospodarki Komunalnej 鈥濻aniko鈥 Sp. z o.o., ul. Komunalna 4, 87-800 W艂oc艂awek.
  2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: tel: 54/ 412 18 05; e-mail: iod@saniko.com.pl; adres do korespondencji: Przedsi臋biorstwo Gospodarki Komunalnej 鈥濻aniko鈥 Sp. z o.o., ul. Komunalna 4, 87-800 W艂oc艂awek.
  3. Pani/Pana dane osobowe zawarte w z艂o偶onej aplikacji, przetwarzane b臋d膮 w celu wyboru kandydata na okre艣lone w og艂oszeniu stanowisko.
  4. Podstaw膮 przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda zamieszczona w aplikacji.
  5. Aplikacje niezawieraj膮ce zgody nie b臋d膮 brane pod uwag臋 w procesie rekrutacji i zostan膮 zniszczone po otrzymaniu. Aplikacja osoby wybranej b臋dzie do艂膮czona do akt przysz艂ego pracownika w przypadku zawarcia z nim umowy. Pozosta艂e rozpatrywane aplikacje po zako艅czeniu procesu rekrutacji b臋d膮 przechowywane przez okres 3 miesi臋cy tj. do czasu zako艅czenia weryfikacji nowo zatrudnionej osoby i je偶eli w tym czasie nie zostanie wznowiona rekrutacja zostan膮 zniszczone.
  6. Aplikacje os贸b, kt贸re wyrazi艂y zgod臋 na pozostawienie ich dla przysz艂ych rekrutacji b臋d膮 przechowywane w bazie przez okres 6 miesi臋cy i je偶eli w tym czasie nie zostanie wznowiona rekrutacja zostan膮 zniszczone.
  7. Posiada Pani/Pan prawo dost臋pu do tre艣ci swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usuni臋cia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo cofni臋cia zgody do przetwarzania danych.
  8. Pani/Pana dane osobowe nie b臋d膮 przekazywane do pa艅stwa trzeciego ani organizacji mi臋dzynarodowej.
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, i偶 przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz膮cych narusza przepisy og贸lnego rozporz膮dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r.
  10. Pani/Pana dane nie b臋d膮 przetwarzane w spos贸b zautomatyzowany. Nie stosuje si臋 profilowania kandydat贸w do pracy.

KSI臉GOWA

Wymagania:

 • wykszta艂cenie minimum 艣rednie, preferowane wykszta艂cenie wy偶sze o kierunku ekonomi,
 • do艣wiadczenie zawodowe na podobnym stanowisku 2 lata.

Zakres obowi膮zk贸w:

 • obs艂uga komputerowego programu FK 鈥濫NOVA鈥 w zakresie obowi膮zk贸w nale偶膮cych
  do zajmowanego stanowiska,
 • ksi臋gowanie faktur dotycz膮cych sprzeda偶y,
 • uzgodnienie stanu rozrachunk贸w z odbiorcami,
 • uzgodnienie rejestru VAT nale偶nego,
 • obs艂uga system贸w bankowo艣ci elektronicznej 鈥 ksi臋gowanie wyci膮g贸w bankowych,
 • prowadzenie dokumentacji, obs艂uga ksi臋gowa windykacji nale偶no艣ci oraz wsp贸艂praca z Radc膮 Prawnym w zakresie kierowania spraw na drog臋 post臋powania sadowego i komorniczego,
 • obs艂uga systemu 鈥濳rajowego Rejestru D艂ug贸w鈥,
 • wsp贸艂udzia艂 przy sporz膮dzaniu sprawozda艅 okresowych i rocznych przedsi臋biorstwa, plan贸w ekonomicznych w zakresie sprzeda偶y i przychod贸w,
 • zast臋pstwo na stanowisku Kasjer :
  – obs艂uga programu komputerowego modu艂 鈥濳asa鈥,
  – obs艂uga terminala p艂atniczego,
  – obs艂uga rejestracji sprzeda偶y na kasie fiskalnej,
  – obs艂uga systemu bankowo艣ci elektronicznej w zakresie wprowadzania przelew贸w do systemu bankowego.

Oferty winny zawiera膰:

 • list motywacyjny wraz z 偶yciorysem zawodowym zawieraj膮cym opis dotychczasowych do艣wiadcze艅 kandydata w pracy zawodowej,
 • dokumenty potwierdzaj膮ce do艣wiadczenie zawodowe i kwalifikacje kandydata,
 • o艣wiadczenie o wyra偶eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby post臋powania rekrutacyjnego.

Pisemne zg艂oszenia kandydat贸w na stanowisko KSI臉GOWA, nale偶y sk艂ada膰 w sekretariacie sp贸艂ki mieszcz膮cym si臋 przy ul. Komunalnej 4 we W艂oc艂awku lub na adres saniko@saniko.com.pl

Termin sk艂adania zg艂osze艅 do 15.11.2023 r.

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami dopuszczonymi po wst臋pnej rekrutacji odb臋d膮 si臋 w siedzibie sp贸艂ki. O terminie rozmowy kandydaci zostan膮 poinformowani telefonicznie.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, z dnia 27.04.2016 r. informujemy, i偶:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsi臋biorstwo Gospodarki Komunalnej 鈥濻aniko鈥 Sp. z o.o., ul. Komunalna 4, 87-800 W艂oc艂awek.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: tel: 54/ 412 18 05; e-mail: iod@saniko.com.pl; adres do korespondencji: Przedsi臋biorstwo Gospodarki Komunalnej 鈥濻aniko鈥 Sp. z o.o., ul. Komunalna 4, 87-800 W艂oc艂awek.
 3. Pani/Pana dane osobowe zawarte w z艂o偶onej aplikacji, przetwarzane b臋d膮 w celu wyboru kandydata na okre艣lone w og艂oszeniu stanowisko.
 4. Podstaw膮 przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda zamieszczona w aplikacji.
 5. Aplikacje niezawieraj膮ce zgody nie b臋d膮 brane pod uwag臋 w procesie rekrutacji i zostan膮 zniszczone po otrzymaniu. Aplikacja osoby wybranej b臋dzie do艂膮czona do akt przysz艂ego pracownika w przypadku zawarcia z nim umowy. Pozosta艂e rozpatrywane aplikacje po zako艅czeniu procesu rekrutacji b臋d膮 przechowywane przez okres 3 miesi臋cy tj. do czasu zako艅czenia weryfikacji nowo zatrudnionej osoby i je偶eli w tym czasie nie zostanie wznowiona rekrutacja zostan膮 zniszczone.
 6. Aplikacje os贸b, kt贸re wyrazi艂y zgod臋 na pozostawienie ich dla przysz艂ych rekrutacji b臋d膮 przechowywane w bazie przez okres 6 miesi臋cy i je偶eli w tym czasie nie zostanie wznowiona rekrutacja zostan膮 zniszczone.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dost臋pu do tre艣ci swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usuni臋cia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo cofni臋cia zgody do przetwarzania danych.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie b臋d膮 przekazywane do pa艅stwa trzeciego ani organizacji mi臋dzynarodowej.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, i偶 przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz膮cych narusza przepisy og贸lnego rozporz膮dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r.
 10. Pani/Pana dane nie b臋d膮 przetwarzane w spos贸b zautomatyzowany. Nie stosuje si臋 profilowania kandydat贸w do pracy.

REFERENT DS. BHP

Wymagania:

 • wykszta艂cenie minimum 艣rednie, preferowane wykszta艂cenie wy偶sze,
 • bieg艂a znajomo艣膰 obs艂ugi komputera oraz pakietu biurowego MS Word, MS Excel

聽聽 Dodatkowym atutem b臋dzie:

 • wykszta艂cenie kierunkowe w zakresie BHP,
 • do艣wiadczenie zawodowe w zakresie BHP,
 • znajomo艣膰 przepis贸w prawa w zakresie BHP.

Zakres obowi膮zk贸w:

 • sporz膮dzanie i prowadzenie dokumentacji BHP zgodnie z regulacjami prawnymi,
 • sporz膮dzanie okresowych sprawozda艅, wykaz贸w dotycz膮cych zajmowanego stanowiska,
 • odpowiedzialno艣膰 i prowadzenie dokumentacji zwi膮zanej z gospodark膮 magazynow膮,
 • prowadzenie ewidencji 艣rodk贸w ochrony osobistej dla pracownik贸w,
 • prowadzenie ewidencji za艣wiadcze艅 lekarskich pracownik贸w oraz kontrolowanie termin贸w wa偶no艣ci tych za艣wiadcze艅,
 • prowadzenie ewidencji za艣wiadcze艅 dotycz膮cych szkole艅 okresowych pracownik贸w oraz kontrolowanie termin贸w wa偶no艣ci tych dokument贸w,
 • sporz膮dzanie plan贸w zaopatrzenia na odzie偶 robocz膮, obuwie robocze, sprz臋t ochrony osobistej, 艣rodki do mycia, apteczek w podstawowe medykamenty,
 • prowadzenie dokumentacji zwi膮zanej z gospodark膮 magazynow膮 w zakresie pobierani i wydawanie pracownikom 艣rodk贸w czysto艣ci osobistej i odzie偶y ochronnej,
 • opracowywanie sprawozda艅 z realizacji plan贸w zaopatrzenia za艂ogi w odzie偶 robocz膮, obuwie robocze, sprz臋t ochrony osobistej, 艣rodki do mycia, apteczek w podstawowe medykamenty,
 • udzia艂 w przeprowadzaniu szkole艅 wst臋pnych dla nowo przyjmowanych pracownik贸w oraz pracownik贸w firm realizuj膮cych zadania na terenie przedsi臋biorstwa,
 • udzia艂 przy opracowywaniu instrukcji stanowiskowych,
 • udzia艂 przy opracowywaniu oraz szacowanie ryzyka zawodowego wyst臋puj膮cego
  na poszczeg贸lnych stanowiskach pracy w przedsi臋biorstwie,
 • udzia艂 przy ocenie ryzyka przedsi臋biorstwa w odniesieniu do zagadnie艅 z zakresu
  bhp i p.po偶,
 • sprawdzanie prawid艂owej eksploatacja oraz oznakowania infrastruktury bhp i p.po偶
  w przedsi臋biorstwie,
 • udzia艂 w pracach zespo艂贸w powypadkowych,
 • udzia艂 w pracach komisji bhp dokonuj膮cej oceny warunk贸w pracy w przedsi臋biorstwie,
 • prowadzenie magazynu artyku艂贸w biurowych,
 • sporz膮dzanie plan贸w zakupu i zu偶ycia materia艂贸w biurowych.

Oferty winny zawiera膰:

 • list motywacyjny wraz z 偶yciorysem zawodowym zawieraj膮cym opis dotychczasowych do艣wiadcze艅 kandydata w pracy zawodowej,
 • dokumenty potwierdzaj膮ce do艣wiadczenie zawodowe i kwalifikacje kandydata,
 • o艣wiadczenie o wyra偶eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby post臋powania rekrutacyjnego.

Pisemne zg艂oszenia kandydat贸w na stanowisko REFERENTA ds. BHP, nale偶y sk艂ada膰 w sekretariacie sp贸艂ki mieszcz膮cym si臋 przy ul. Komunalnej 4 we W艂oc艂awku lub na adres saniko@saniko.com.pl

Termin sk艂adania zg艂osze艅 do 15.11.2023 r.

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami dopuszczonymi po wst臋pnej rekrutacji odb臋d膮 si臋 w siedzibie sp贸艂ki. O terminie rozmowy kandydaci zostan膮 poinformowani telefonicznie.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, z dnia 27.04.2016 r. informujemy, i偶:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsi臋biorstwo Gospodarki Komunalnej 鈥濻aniko鈥 Sp. z o.o., ul. Komunalna 4, 87-800 W艂oc艂awek.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: tel: 54/ 412 18 05; e-mail: iod@saniko.com.pl; adres do korespondencji: Przedsi臋biorstwo Gospodarki Komunalnej 鈥濻aniko鈥 Sp. z o.o., ul. Komunalna 4, 87-800 W艂oc艂awek.
 3. Pani/Pana dane osobowe zawarte w z艂o偶onej aplikacji, przetwarzane b臋d膮 w celu wyboru kandydata na okre艣lone w og艂oszeniu stanowisko.
 4. Podstaw膮 przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda zamieszczona w aplikacji.
 5. Aplikacje niezawieraj膮ce zgody nie b臋d膮 brane pod uwag臋 w procesie rekrutacji i zostan膮 zniszczone po otrzymaniu. Aplikacja osoby wybranej b臋dzie do艂膮czona do akt przysz艂ego pracownika w przypadku zawarcia z nim umowy. Pozosta艂e rozpatrywane aplikacje po zako艅czeniu procesu rekrutacji b臋d膮 przechowywane przez okres 3 miesi臋cy tj. do czasu zako艅czenia weryfikacji nowo zatrudnionej osoby i je偶eli w tym czasie nie zostanie wznowiona rekrutacja zostan膮 zniszczone.
 6. Aplikacje os贸b, kt贸re wyrazi艂y zgod臋 na pozostawienie ich dla przysz艂ych rekrutacji b臋d膮 przechowywane w bazie przez okres 6 miesi臋cy i je偶eli w tym czasie nie zostanie wznowiona rekrutacja zostan膮 zniszczone.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dost臋pu do tre艣ci swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usuni臋cia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo cofni臋cia zgody do przetwarzania danych.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie b臋d膮 przekazywane do pa艅stwa trzeciego ani organizacji mi臋dzynarodowej.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, i偶 przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz膮cych narusza przepisy og贸lnego rozporz膮dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r.
 10. Pani/Pana dane nie b臋d膮 przetwarzane w spos贸b zautomatyzowany. Nie stosuje si臋 profilowania kandydat贸w do pracy.