Praca

image_pdfimage_print

Elektryk

Miejsce pracy: Regionalny Zak艂ad Utylizacji Odpad贸w Komunalnych w Machnaczu

Wymagania:

 • wykszta艂cenia zawodowe, preferowane wykszta艂cenie 艣rednie,
 • do艣wiadczenie zawodowe min. 2 lata,
 • uprawnienia energetyczne co najmniej grupy G 鈥 1.

Zakres obowi膮zk贸w:

 • naprawa, kontrola oraz konserwacja i usuwanie usterek w instalacji elektrycznej oraz urz膮dzeniach w ramach posiadanych uprawnie艅 energetycznych,
 • obs艂uga, regulacja i konserwacja element贸w instalacji i urz膮dze艅 elektrycznych wchodz膮cych w sk艂ad linii sortowniczej,
 • obs艂uga, kontrola pracy (uruchamianie) jednostek kogeneracyjnych,
 • wymiana 藕r贸de艂 艣wiat艂a oraz wymiana i uzupe艂nianie osprz臋tu elektrycznego,
 • wymiana i uzupe艂nianie instalacji elektrycznej,
 • wykonywanie drobnych napraw urz膮dze艅 oraz elektronarz臋dzi,
 • wykonywanie pomiar贸w instalacji elektrycznej,
 • wykonywanie drobnych prac 艣lusarskich ma艂ych podzespo艂贸w lub urz膮dze艅 (okresowo),
 • praca r臋cznymi narz臋dziami 艣lusarskimi,
 • wsp贸艂udzia艂 w prowadzonych pracach konserwacyjno 鈥 naprawczych linii sortowniczej, maszyn i urz膮dze艅.

Oferty winny zawiera膰:

 • list motywacyjny wraz z 偶yciorysem zawodowym zawieraj膮cym opis dotychczasowych do艣wiadcze艅 kandydata w pracy zawodowej,
 • dokumenty potwierdzaj膮ce do艣wiadczenie zawodowe i kwalifikacyjne kandydata,
 • o艣wiadczenie o wyra偶eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby post臋powania rekrutacyjnego.

Pisemne zg艂oszenia kandydat贸w na stanowisko Elektryka nale偶y sk艂ada膰 w sekretariacie sp贸艂ki mieszcz膮cym si臋 przy ul. Komunalnej 4 we W艂oc艂awku lub przy pomocy poczty elektronicznej na adres saniko@saniko.com.pl
Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami dopuszczonymi po wst臋pnej rekrutacji odb臋d膮 si臋 w siedzibie sp贸艂ki. O terminie rozmowy kandydaci zostan膮 poinformowani telefonicznie.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, z dnia 27.04.2016 r. informujemy, i偶:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsi臋biorstwo Gospodarki Komunalnej 鈥濻aniko鈥 Sp. z o.o., ul. Komunalna 4, 87-800 W艂oc艂awek.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: tel: 54/ 412 18 05; e-mail: iod@saniko.com.pl; adres do korespondencji: Przedsi臋biorstwo Gospodarki Komunalnej 鈥濻aniko鈥 Sp. z o.o., ul. Komunalna 4, 87-800 W艂oc艂awek.
 3. Pani/Pana dane osobowe zawarte w z艂o偶onej aplikacji, przetwarzane b臋d膮 w celu wyboru kandydata na okre艣lone w og艂oszeniu stanowisko.
 4. Podstaw膮 przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda zamieszczona w aplikacji.
 5. Aplikacje niezawieraj膮ce zgody nie b臋d膮 brane pod uwag臋 w procesie rekrutacji i zostan膮 zniszczone po otrzymaniu. Aplikacja osoby wybranej b臋dzie do艂膮czona do akt przysz艂ego pracownika w przypadku zawarcia z nim umowy. Pozosta艂e rozpatrywane aplikacje po zako艅czeniu procesu rekrutacji b臋d膮 przechowywane przez okres 3 miesi臋cy tj. do czasu zako艅czenia weryfikacji nowo zatrudnionej osoby i je偶eli w tym czasie nie zostanie wznowiona rekrutacja zostan膮 zniszczone.
 6. Aplikacje os贸b, kt贸re wyrazi艂y zgod臋 na pozostawienie ich dla przysz艂ych rekrutacji b臋d膮 przechowywane w bazie przez okres 6 miesi臋cy i je偶eli w tym czasie nie zostanie wznowiona rekrutacja zostan膮 zniszczone.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dost臋pu do tre艣ci swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usuni臋cia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo cofni臋cia zgody do przetwarzania danych.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie b臋d膮 przekazywane do pa艅stwa trzeciego ani organizacji mi臋dzynarodowej.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, i偶 przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz膮cych narusza przepisy og贸lnego rozporz膮dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r.
 10. Pani/Pana dane nie b臋d膮 przetwarzane w spos贸b zautomatyzowany. Nie stosuje si臋 profilowania kandydat贸w do pracy.

 

 

Operator sprz臋tu

Praca w Regionalnym Zak艂adzie Utylizacji Odpad贸w Komunalnych w Machnaczu

聽Kandydaci winni spe艂nia膰 nast臋puj膮ce kryteria:

 • Wykszta艂cenie minimum zawodowe
 • Uprawnienia do obs艂ugi 艂adowarek jednonaczyniowych o masie ca艂kowitej do 20 t. – klasa III

Zakres obowi膮zk贸w:

 • Praca 艂adowark膮 ko艂ow膮, zgodnie z posiadanymi uprawnieniami, instrukcj膮 u偶ytkowania,
 • Za艂adunek odpad贸w komunalnych 艂adowark膮 ko艂ow膮 na linie sortownicz膮,
 • Przemieszczanie, podgarnianie odpad贸w w hali sortowni,
 • Usypywanie pryzm, prze艂adunek, rozdrabnianie, podgarnianie frakcji podsitowej oraz bioodpad贸w na instalacji do biologicznego przetwarzania odpad贸w.
 • Za艂adunek wyselekcjonowanych zmagazynowanych surowc贸w wt贸rnych dla firm recyklingowych na samochody odbiorc贸w.
 • Usypywanie pryzm z surowc贸w wt贸rnych w poszczeg贸lnych boksach tymczasowego magazynowania.
 • Wykonywanie prac o charakterze porz膮dkowym, sprz膮tanie na stanowisku pracy oraz w wewn膮trz maszyny po wykonanych pracach,
 • Wykonywanie innych prac za艂adowczych, zgodnie z poleceniem prze艂o偶onego i posiadanymi uprawnieniami.

Oferty winny zawiera膰:

 • List motywacyjny wraz z 偶yciorysem zawodowym zawieraj膮cym opis dotychczasowych do艣wiadcze艅 kandydata w pracy zawodowej.
 • Dokumenty potwierdzaj膮ce do艣wiadczenie zawodowe kandydata.
 • O艣wiadczenie o wyra偶eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby post臋powania rekrutacyjnego.

Pisemne zg艂oszenia kandydat贸w na stanowisko Operator sprz臋tu, nale偶y sk艂ada膰 w sekretariacie sp贸艂ki mieszcz膮cym si臋 przy ul. Komunalnej 4 we W艂oc艂awku
lub na adres聽saniko@saniko.com.pl
Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami dopuszczonymi po wst臋pnej rekrutacji odb臋d膮
si臋
w siedzibie sp贸艂ki. O terminie rozmowy kandydaci zostan膮 poinformowani telefonicznie.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, z dnia 27.04.2016 r. informujemy, i偶:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsi臋biorstwo Gospodarki Komunalnej 鈥濻aniko鈥 Sp. z o.o., ul. Komunalna 4, 87-800 W艂oc艂awek.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: tel: 54/ 412 18 05; e-mail:聽iod@saniko.com.pl; adres do korespondencji: Przedsi臋biorstwo Gospodarki Komunalnej 鈥濻aniko鈥 Sp. z o.o., ul. Komunalna 4, 87-800 W艂oc艂awek.
 3. Pani/Pana dane osobowe zawarte w z艂o偶onej aplikacji, przetwarzane b臋d膮 w celu wyboru kandydata na okre艣lone w og艂oszeniu stanowisko.
 4. Podstaw膮 przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda zamieszczona w aplikacji.
 5. Aplikacje niezawieraj膮ce zgody nie b臋d膮 brane pod uwag臋 w procesie rekrutacji i zostan膮 zniszczone po otrzymaniu. Aplikacja osoby wybranej b臋dzie do艂膮czona do akt przysz艂ego pracownika w przypadku zawarcia z nim umowy. Pozosta艂e rozpatrywane aplikacje po zako艅czeniu procesu rekrutacji b臋d膮 przechowywane przez okres 3 miesi臋cy tj. do czasu zako艅czenia weryfikacji nowo zatrudnionej osobyi je偶eli w tym czasie nie zostanie wznowiona rekrutacja zostan膮 zniszczone.
 6. Aplikacje os贸b, kt贸re wyrazi艂y zgod臋 na pozostawienie ich dla przysz艂ych rekrutacji b臋d膮 przechowywane w bazie przez okres 6 miesi臋cy i je偶eli w tym czasie nie zostanie wznowiona rekrutacja zostan膮 zniszczone.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dost臋pu do tre艣ci swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usuni臋cia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo cofni臋cia zgody do przetwarzania danych.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie b臋d膮 przekazywane do pa艅stwa trzeciego ani organizacji mi臋dzynarodowej.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, i偶 przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz膮cych narusza przepisy og贸lnego rozporz膮dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r.
 10. Pani/Pana dane nie b臋d膮 przetwarzane w spos贸b zautomatyzowany. Nie stosuje si臋 profilowania kandydat贸w do pracy.