Przetarg nieograniczony Nr BZ/ZP.05/20/03/20 na: „Usługę odbioru, transportu i zagospodarowania odpadu o kodzie 19 12 12 dla RZUOK w Machnaczu gm. Brześć Kujawski”

image_pdfimage_print
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym:
Nazwa postępowania: „Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadu o kodzie 19 12 12 dla RZUOK w Machnaczu gm. Brześć Kujawski”
Numer sprawy: BZ/ZP.05/20/03/20
Numer ogłoszenia BZP: nie dotyczy
Numer ogłoszenia TED: 2020/S 060-143786
Klucz publiczny: https://miniportal.uzp.gov.pl/PodgladPostepowania.aspx?Id=3cce7d4e-f636-44bd-ba66-93d805382306
Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Usługi
Termin składania ofert: 27.04.2020 r., godz. 11:00
Termin otwarcia ofert: 27.04.2020 r., godz. 11:30
Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Link do postępowania zarejestrowanego na miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/PodgladPostepowania.aspx?Id=3cce7d4e-f636-44bd-ba66-93d805382306

Dokumentacja postępowania:
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik Nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy
Załącznik Nr 2 do SIWZ JEDZ
Załącznik Nr 3 do SIWZ Projekt umowy
Załącznik Nr 4 do SIWZ Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej
Załącznik Nr 5 do SIWZ Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik Nr 6 do SIWZ Zobowiązanie podmiotu trzeciego
Ogłoszenie o sprostowaniu ogłoszenia o zamówieniu z dnia 07.04.2020 r.
Ogłoszenie o sprostowaniu ogłoszenia opublikowane w DUUE w dniu 09.04.2020 r.
Treść zapytań, wyjaśnień i zmiany w SIWZ:
Zmiana treści SIWZ z dnia 07.04.2020 r.
SIWZ – zaktualizowana w dniu 07.04.2020 r.
Załącznik Nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy zaktualizowany w dniu 07.04.2020 r.
Załącznik Nr 3 do SIWZ – zaktualizowany na dzień 07.04.2020 r.
Informacje i zawiadomienia:
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Autor informacji:
Wprowadził: Katarzyna Wydra
Utworzono: 2020-03-25 10:41:32
Ostatnia modyfikacja: 2020-05-11 08:19:32 | przez: Katarzyna Wydra
Wyświetlono: 765

Dziennik zmian