Stan przyjmowanych spraw

image_pdfimage_print

Wszelkie zg艂oszenia mo偶na sk艂ada膰 osobi艣cie w Biurze Obs艂ugi Klienta, kt贸re znajduje si臋 przy ul. Komunalnej 4 we W艂oc艂awku w siedzibie przedsi臋biorstwa, telefonicznie pod nr telefonu 54 412 18 77, 54 412 18 78, 54 412 18 79,聽 jak i w formie pisemnej oraz za po艣rednictwem poczty elektronicznej (e-mail: saniko@saniko.com.pl).

Ka偶de zg艂oszenie rozpatrywane jest niezw艂ocznie jednak nie d艂u偶ej ni偶 w 14-dniowym terminie. Przyk艂adamy wszelkich stara艅 by ka偶de otrzymane zg艂oszenie rozpatrywane by艂o bez zb臋dnej zw艂oki. Bardziej skomplikowane przypadki rozwi膮zywane s膮 po przeprowadzeniu koniecznych analiz, konsultacji i聽uzgodnie艅, w zale偶no艣ci od specyfiki przed艂o偶onych spraw.

Ka偶dorazowo klient zostaje poinformowany o sposobie rozpatrzenia zg艂oszenia. Odpowied藕 do klienta kierowana jest w formie ustnej, telefonicznej lub pisemnej w zale偶no艣ci od formy z艂o偶enia zg艂oszenia.

W celu podpisania umowy na 艣wiadczenie us艂ug w zakresie odbioru i wywozu odpad贸w nale偶y zg艂osi膰 si臋 osobi艣cie do Biura Obs艂ugi Klienta PGK 鈥濻aniko鈥. Tutaj nasi pracownicy udziel膮 niezb臋dnych informacji i pomog膮 w wype艂nieniu dokument贸w.

W艂a艣ciciele nieruchomo艣ci, tj. nieruchomo艣ci niezamieszka艂ych oraz mieszanych aby podpisa膰 umow臋 na 艣wiadczenie us艂ug na odbi贸r i zagospodarowanie odpad贸w,聽 powinien okre艣li膰 rodzaj pojemnika oraz cz臋stotliwo艣膰 wywozu, kt贸ra musi by膰 zgodna z przepisami Uchwa艂y Nr XX/27/2020 Rady Miasta W艂oc艂awek z dnia 3 marca 2020 roku w sprawie regulaminu utrzymania czysto艣ci i porz膮dku na terenie Gminy Miasto W艂oc艂awek.

W celu 艣wiadczenia dodatkowych聽us艂ug聽na tzw. zlecenie dora藕ne gdzie odbi贸r np. odpad贸w pobudowlanych czy wielkogabarytowych聽r贸wnie偶 nale偶y zg艂osi膰 si臋 do naszego Przedsi臋biorstwa i poda膰 niezb臋dne informacje o rodzaju i ilo艣ci oraz miejscu i terminie odebrania odpad贸w.

Dla uproszczenia procedury za艂atwiania powy偶szych spraw opracowane zosta艂y odpowiednie wzory聽um贸w do wype艂nienia przez wnosz膮cego spraw臋.
Umowa sporz膮dzana jest w dw贸ch jednobrzmi膮cych egzemplarzach po jednym dla ka偶dej ze stron.

W przypadku rozm贸w telefonicznych rozm贸wca jest informowany o takiej mo偶liwo艣ci i miejscu zawarcia umowy聽. Na 偶yczenie klienta聽umowy mog膮 by膰 wys艂ane drog膮 pocztow膮 lub w inny uzgodniony spos贸b.

Za 艣wiadczone przez przedsi臋biorstwo us艂ugi wystawiane s膮 faktury VAT.

Obecnie obowi膮zuj膮c膮 stawk膮 za wyw贸z odpad贸w z pojemnik贸w wynosi 8%.

Natomiast stawka za sam膮 dzier偶aw臋 pojemnik贸w wynosi 23%.

P艂atno艣ci wynikaj膮ce z faktury mog膮 by膰 dokonywane w nast臋puj膮cych formach:
– got贸wk膮 w kasie znajduj膮cej si臋 w siedzibie sp贸艂ki- bez dodatkowych prowizji,

– got贸wk膮 lub przelewem za po艣rednictwem poczty lub innych bank贸w – prowizja wg. stawek poszczeg贸lnych plac贸wek,

– przelewem na podstawie sta艂ej dyspozycji p艂atno艣ci zg艂oszonej w banku prowadz膮cym ROR klienta 鈥 prowizja wg. stawek poszczeg贸lnych plac贸wek.

W przypadku powstania op贸藕nienia w p艂atno艣ci przekraczaj膮cego okres 7 dni, Zleceniobiorcy przys艂uguje prawo zaprzestania dalszego 艣wiadczenia us艂ug i wycofania pojemnik贸w stanowi膮cych w艂asno艣膰 Zleceniobiorcy, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Zleceniodawcy do zap艂aty.