Struktura organizacyjna

image_pdfimage_print

Kierownictwo


Przedsi臋biorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o. reprezentowane jest przez聽jednoosobowy Zarz膮d Sp贸艂ki, w sk艂ad kt贸rego wchodzi:

Sylwia Wojciechowska – Prezes Zarz膮du

Funkcje kierownicze w PGK „SANIKO” Sp. z o.o. piastuj膮:
– mgr 艁ukasz Adamski 鈥 Kierownik Dz. Transportu i Obs艂ugi
– mgr in偶. Przemys艂aw Wojciechowski 鈥 Kierownik RZUOK
– mgr in偶. Violetta Sartanowicz 鈥撀燢ierownik Biura聽Zarz膮du
– mgr Bo偶ena Arkuszewska – G艂贸wna Ksi臋gowa
– mgr Lidia Paw艂owska – Z-ca G艂贸wnej Ksi臋gowej

Funkcje kierownicze w Sp贸艂ce wykonuj膮:
1. Kierownik Dzia艂u Transportu i Obs艂ugi
2. Kierownik RZUOK
3. Kierownik Biura Zarz膮du
4. G艂贸wny Ksi臋gowy

Ad.1) Dzia艂 Transportu i Obs艂ugi na czele kt贸rego stoi Kierownik Dzia艂u Transportu i Obs艂ugi
Pracownicy Dzia艂u Transportu i Obs艂ugi:
– Mistrz Dzia艂u Transportu i Obs艂ugi
– Samodzielny Specjalista
– Specjalista
– Specjalista ds. zaopatrzenia
– Samodzielny Referent
– Referent
– Brygadzista Warsztatu
– Kierowca brygady wywozowej
– 艁adowacz brygady wywozowej
– Kierowca 鈥 operator sprz臋tu
– Kierowca samochodu kontenerowego
– Kierowca 鈥 mechanik
– 艁adowacz
– Mechanik samochodowy
– Mechanik samochodowy 鈥 spawacz
– Elektryk

Ad.2) Regionalny Zak艂ad Utylizacji Odpad贸w Komunalnych (RZUOK), na czele kt贸rego stoi Kierownik RZUOK
Pracownicy RZUOK:
– Mistrz zmianowy
– Referent
– Brygadzista sk艂adowiska
– Konserwator
– Kierowca – mechanik
– Operator sprz臋tu
– Wagowy
– Sortowacz
– Pracownik gospodarczy
– Sprz膮taczka

Ad.3) Pion Administracji na czele kt贸rego stoi聽Kierownik Biura Zarz膮du
Pracownicy Biura Zarz膮du:
– Samodzielny Specjalista ds. informatyki
– Samodzielny Specjalista ds. monitoringu i kontroli
– G艂贸wny Specjalista ds. BHP
– Starszy Specjalista / Specjalista ds. BHP
– Specjalista ds. OC i P.po偶.
– Specjalista ds. zam贸wie艅 publicznych
– Specjalista ds. energetycznych
– Specjalista ds. ochrony 艣rodowiska
– Specjalista ds. marketingu
– Specjalista
– Starszy Inspektor / Inspektor ds. BHP
– Referent ds. kadr
– Referent
– Asystent ds. obs艂ugi sekretariatu
– Pracownik gospodarczy / Sprz膮taczka

Ad. 4) Pion Ksi臋gowo艣ci na czele kt贸rego stoi G艂贸wny Ksi臋gowy
Pracownicy Dzia艂u Ksi臋gowo艣ci:
– Zast臋pca G艂贸wnej Ksi臋gowej
– Specjalista ds. koszt贸w
– Specjalista ds. p艂ac
– Ksi臋gowa
– Specjalista
– Referent
– Kasjerka

Zakres obowi膮zk贸w poszczeg贸lnych kom贸rek organizacyjnych i stanowisk samodzielnych聽
1. Dzia艂 Transportu i Obs艂ugi
– przyjmowanie zlece艅 w zakresie wywozu odpad贸w komunalnych,
– sporz膮dzanie um贸w w zakresie 艣wiadczenia us艂ug komunalnych,
– fakturowanie nale偶no艣ci za 艣wiadczone us艂ugi.
– prowadzenie spraw z zakresu nadzoru i kontroli stanu technicznego sprz臋tu,
– zbieranie i transport odpad贸w komunalnych,
– letnie oraz zimowe oczyszczanie ulic i plac贸w,
– naprawa i konserwacja sprz臋tu,
– prowadzenie ca艂okszta艂tu spraw zwi膮zanych z zaopatrzeniem,
– prowadzenie gospodarki pojemnikami.

2. Regionalny Zak艂ad Utylizacji Odpad贸w Komunalnych
– odzysk odpad贸w przez kompostowanie oraz segregacj膮 na linii sortowniczej,
– unieszkodliwianie odpad贸w balastowych poprzez sk艂adowanie na sk艂adowisku,
– eksploatacja sk艂adowiska zgodnie z obowi膮zuj膮cymi w tym zakresie przepisami.

3. Biuro Zarz膮du
– obs艂uga – Walnego Zgromadzenia, posiedze艅 Zarz膮du i Rady Nadzorczej, prowadzenie spraw z zakresu KRS, Rejestru uchwa艂 i zarz膮dze艅,
– przygotowywanie projekt贸w zarz膮dze艅, uchwa艂 i regulamin贸w,
– zapewnienie prawid艂owego przebiegu informacji w Sp贸艂ce,
– prowadzenie spraw z zakresu prawa zam贸wie艅 publicznych,
– prowadzenie spraw z zakresu ochrony 艣rodowiska,
– kontrola warunk贸w pracy i przestrzeganie przepis贸w BHP i p. po偶.,
– Kontrola wewn臋trzna Sp贸艂ki i analizowanie wynik贸w prowadzonego monitoringu i kontroli wewn臋trznej,
– Wsp贸艂dzia艂anie w przyjmowaniu sprawozda艅, wniosk贸w, informacji, odpowiedzi do urz臋d贸w i instytucji.

4. Ksi臋gowo艣膰
– prowadzenie dokumentacji ksi臋gowej zgodnie z przepisami,
– realizowanie zobowi膮za艅 finansowych Sp贸艂ki w terminie,
– opracowywanie plan贸w inwestycyjno-finansowych,
– opracowanie informacji i analiz ekonomiczno-finansowych przeznaczonych na u偶ytek wewn臋trzny, przydatnych w procesie zarz膮dzania i planowania,
– monitorowanie sytuacji ekonomiczno-finansowej oraz informowanie Zarz膮du o wszelkich nieprawid艂owo艣ciach, barierach i zagro偶eniach,
– prowadzenie spraw zwi膮zanych z rachunkowo艣ci膮, podatkami, ubezpieczeniami i p艂acami,
– wykonywanie dyspozycji 艣rodkami pieni臋偶nymi,
– prowadzenie bie偶膮cej ewidencji ksi臋gowej zgodnie z ustaw膮 o rachunkowo艣ci,
– kontrola maj膮tku, rozliczenie inwestycji.

Schemat organizacyjny