1

Unieważnienie zapytania na Dostawę i montaż systemu rejestracji czasu pracy

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o. informuje, że unieważnia zapytanie ofertowe z dnia 08.03.2019 r. pod nazwą: „Dostawa i montaż systemu rejestracji czasu pracy”.