Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadu o kodzie 19 12 12 (pre RDF), 19 05 99, 19 06 04, 19 12 12, dla RZUOK w Machnaczu gm. Brześć Kujawski, w podziale na sześć części

image_pdfimage_print
 1. Ogloszenie-2021-ojs230-605132-pl-pdf
 2. SWZ
 3. Załącznik nr 1 do SWZ – formularz oferty
 4. Załącznik nr 2 do SWZ – edytowalna wersja formularza JEDZ
 5. Załącznik nr 3 do SWZ – oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej
 6. Załącznik nr 4 do SWZ – oświadczenie o aktualności informacji zawartych w JEDZ w zakresie podstaw wykluczenia
 7. Załącznik nr 5 do SWZ – zobowiązanie podmiotu trzeciego
 8. Załącznik nr 6 do SWZ – wzór oświadczenia wykonawców wspólnie obiegających się o udzielenie zamówienia
 9. Załącznik nr 7 do SWZ – wzór umowy
 10. Wyjaśnienia treści SWZ – 16.12.2021r.
 11. Załącznik do wyjaśnień treści SWZ – Zdjecia-7z
 12. Załącznik do wyjaśnień treści SWZ – zdjecia-pdf
 13. Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizacje zamówienia
 14. Informacja z otwarcia ofert
 15. Informacja o wyborze oferty
 16. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Adres skrzynki ePuap Zamawiającego: /Saniko_Wloclawek/SkrytkaESP

Numer identyfikacyjny, identyfikator [ID] postępowania: d0aec582-d8e3-4cad-b789-f4e584d69cf3

Link do postępowania na miniPortal: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/d0aec582-d8e3-4cad-b789-f4e584d69cf3

Autor informacji:
Wprowadził: Małgorzata Naczas
Utworzono: 2021-11-26 11:54:55
Ostatnia modyfikacja: 2022-03-28 11:57:23 | przez: Małgorzata Naczas
Wyświetlono: 478

Dziennik zmian