1

Władze spółki

Władze Spółki stanowią:

Zgromadzenie Wspólników

Rada Nadzorcza

Zarząd Spółki