Zgromadzenie wsp贸lnik贸w

image_pdfimage_print

Zgromadzenie Wsp贸lnik贸w stanowi Prezydent Miasta W艂oc艂awek

Do wy艂膮cznej kompetencji Zgromadzenia Wsp贸lnik贸w nale偶y:

 • zatwierdzenie plan贸w rocznych i wieloletnich dzia艂alno艣ci Sp贸艂ki,
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarz膮du Sp贸艂ki, bilansu oraz rachunku zysk贸w i strat za ubieg艂y rok obrachunkowy,
 • podj臋cie uchwa艂y o podziale zysk贸w lub o sposobie pokrycia strat,
 • udzielenie w艂adzom Sp贸艂ki pokwitowania z wykonania przez nie obowi膮zk贸w,
 • powo艂ywanie i odwo艂ywanie cz艂onk贸w Zarz膮du i Rady Nadzorczej,
 • decydowanie o przyst膮pieniu do innej Sp贸艂ki, organizacji gospodarczej lub organizacji spo艂ecznej oraz o wyst膮pieniu z niej,
 • zatwierdzenie Regulaminu Sp贸艂ki, uchwalenie Regulaminu Rady Nadzorczej i Regulaminu Zgromadzenia Wsp贸lnik贸w,
 • emisja obligacji,
 • postanowienie co do dalszego istnienia Sp贸艂ki w przypadku, gdyby straty przekroczy艂y sum臋 kapita艂u zapasowego i kapita艂贸w rezerwowych oraz po艂owy kapita艂u zak艂adowego,
 • tworzenie funduszy celowych,
 • bycie i nabycie nieruchomo艣ci,
 • okre艣lenie zasad wynagradzania cz艂onk贸w Zarz膮du i cz艂onk贸w Rady Nadzorczej,
 • zbycie lub wydzier偶awienie przedsi臋biorstwa lub ustanowienie na nim prawa u偶ytkowania,
 • podwy偶szenie lub obni偶enie kapita艂u zak艂adowego,
 • zmiana Umowy Sp贸艂ki, po艂膮czenie lub rozwi膮zanie Sp贸艂ki oraz utworzenie nowej.