Zapytanie o cenę w ramach rozeznania rynku na opracowanie dokumentacji projektowej technicznej i formalno-prawnej na realizację zadania pn.: „Zamknięcie i rekultywacja kwatery nr 1 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, położonego w MAchnaczu gm. Brześć Kujawski”

image_pdfimage_print

 

Włocławek, 06.09.2021 r.

 

ZAPYTANIE O CENĘ

W RAMACH ROZEZNANIA RYNKU

 

na opracowanie dokumentacji projektowej technicznej i formalno-prawnej na realizację zadania pn.: „Zamknięcie i rekultywacja kwatery nr 1 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, położonego w Machnaczu gm. Brześć Kujawski”.

1. Zamawiający:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o.

ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek

tel. 54/412 18 05, fax 54/412 18 04

e-mail: saniko@saniko.com.pl

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej technicznej i formalno-prawnej dla zadania pn.: „Zamknięcie i rekultywacja kwatery nr 1 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, położonego w RZUOK, w Machnaczu gm. Brześć Kujawski” obejmującej swoim zakresem niżej wymienione czynności:

  • Opracowanie koncepcji rekultywacji składowiska odpadów.
  • Opracowanie projektu technicznego zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów.
  • Opracowanie i złożenie wniosku o wyrażenie zgody na zamkniecie i rekultywację składowiska odpadów.
  • Opracowanie instrukcji prowadzenia składowiska odpadów na czas rekultywacji
    i dla fazy poeksploatacyjnej i złożenie wniosku o wydanie decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów.
  • Opracowanie i złożenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia wraz z wykonaniem obligatoryjnego dokumentu środowiskowego w postaci karty informacyjnej przedsięwzięcia i wymaganymi przepisami prawa dokumentami.
  • Opracowanie raportu oddziaływania na środowisko – w przypadku konieczności jego opracowania.

W cenie ofertowej proszę uwzględnić wszystkie uzgodnienia i opinie oraz pomiary i badania konieczne do wykonania ww. zakresu zamówienia.

Opis kwatery nr 1:

Powierzchnia:  1,8 ha

Pojemność całkowita:  390 936,00 m3

Ilość odpadów zdeponowana do dnia 31.12.2020 r.  299 475,706 m3,

Ilość materiału eksploatacyjnego (warstw izolacyjnych): ziemia, piasek, gruz, zdeponowana do dnia 31.12.2020 r.  120 714,553 m3.

Budowa kwatery nr 1:

– dno kwatery zabezpieczone folią PEHD o grubości 2 mm.

– kwatera wyposażona w instalacja do odprowadzania odcieków i instalację odgazowania.

3. Termin składania oferty cenowej: do dnia 17.09.2021 r.

4. Warunki dotyczące złożenia oferty cenowej: ofertę należy złożyć elektronicznie na adres saniko@saniko.com.pl lub faxem pod nr 54/ 412 18 04.

Osoba do kontaktu: Violetta Sartanowicz tel. 54 412 38 63

 

                                                                                                                                     PREZES ZARZĄDU

                                                                                                                                        Sylwia Wojciechowska

  1. Treść zapytań i wyjaśnień z dnia 10.09.2021 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor informacji:
Wprowadził: Katarzyna Wydra
Utworzono: 2021-09-06 14:50:38
Ostatnia modyfikacja: 2021-09-10 07:18:10 | przez: Katarzyna Wydra
Wyświetlono: 478

Dziennik zmian