Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej inwestycji pod nazwą budowa magazynu do tymczasowego magazynowania odpadów biodegradowalnych przez prowadzącego zbieranie i przetwarzanie odpadów wraz z zadaszonym placem przesiewania frakcji biologicznej odpadów, niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Regionalnym Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu, gm. Brześć Kujawski

image_pdfimage_print

Termin składania ofert: 09.08.2023 r., godz. 08:00

Termin otwarcia ofert: 09.08.2023 r., godz. 09:00

Identyfikator postępowania: ocds-148610-76a2f422-2099-11ee-9aa3-96d3b4440790

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-76a2f422-2099-11ee-9aa3-96d3b4440790https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-bba453df-9aff-11ed-b4ea-f64d350121d2

 1. ogloszenie-o-zamowieniu-pdf,
 2. specyfikacja-warunkow-zamowienia-pdf,
 3. zalacznik-nr-1-wytyczne-budowlano-instalacyjne-do-opracowania-dokumentacji-projektowej-pdf,
 4. zalacznik-nr-1a-mapa-do-wytycznych-budowlano-instalacyjnych-pdf,
 5. zalacznik-nr-1b-decyzja-gddkia-z-dn-10-03-2023-r-pdf,
 6. zalacznik-nr-2-formularz-oferty-docx,
 7. zalacznik-nr-3-wykaz-osob-podlegajacy-ocenie-ofert-docx,
 8. zalacznik-nr-4-oswiadczenie-o-niepodleganiu-wykluczeniu-oraz-spelnianiu-warunkow-udzialu-w-postepowaniu-docx,
 9. zalacznik-nr-4a-oswiadczenie-podmiotu-udostepniajacego-zasoby-o-niepodleganiu-wykluczeniu-oraz-spelnianiu-warunkow-udzialu-w-postepowaniu-docx,
 10. zalacznik-nr-5-oswiadczenie-dotyczace-przynaleznosci-lub-braku-przynaleznosci-do-grupy-kapitalowej-doc,
 11. zalacznik-nr-6-oswiadczenie-wykonawcy-o-aktualnosci-informacji-zawartych-w-oswiadczeniu-o-ktorym-mowa-w-art-125-ust-1-docx,
 12. zalacznik-nr-7-wykaz-wykonanych-uslug-docx,
 13. zalacznik-nr-8-wykaz-osob-na-potwierdzenie-spelnienia-warunkow-udzialu-w-postepowaniu-docx,
 14. zalacznik-nr-9-zobowiazanie-innego-podmiotu-do-udostepnienia-niezbednych-zasobow-wykonawcy-doc,
 15. zalacznik-nr-10-projektowane-postanowienia-umowy-pdf,
 16. zalacznik-nr-11-oswiadczenie-wykonawcow-wspolnie-ubiegajacych-sie-o-udzielenie-zamowienia-o-ktorym-mowa-w-art-117-ust-4-docx,
 17. zalacznik-nr-12-identyfikator-oraz-link-postepowania-pdf.

04.08.2023 r. 

ZAMAWIAJĄCY, zgodnie z art. 284. ust. 2 ustawy z dn. 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udziela odpowiedzi na wnioski Wykonawców o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, które przekazano Zamawiającemu do dnia 03.08.2023 r. do godziny 09:00. Treść wniosków wraz z odpowiedziami dostępna w poniższym załączniku:

wyjasnienia-tresci-swz-w-odpowiedzi-na-wnioski-wykonawcow-pdf

08.08.2023 r. 

 1. zawiadomienie-o-przesunieciu-terminu-skladania-ofert-pdf
 2. W związku z postanowieniami wynikającymi z zawiadomienia, które dostępne jest pkt. 1 Zawiadamiający poniżej przekazuje:

ZAMAWIAJĄCY, zgodnie z art. 284. ust. 2 ustawy z dn. 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udziela odpowiedzi na wnioski Wykonawców o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Treść wszystkich wniosków ( włącznie z odpowiedziami z dn. 04/08.2023 r. ) w wraz z odpowiedziami dostępna w poniższym załączniku:

wyjasnienia-tresci-swz-w-odpowiedzi-na-wnioski-wykonawcow-aktualizacja-pdf

W związku z modyfikacją oraz wnioskami Wykonawców Zamawiający przekazuje aktualne dokumenty postępowania:

 1. zalacznik-nr-1a-mapa-do-wytycznych-budowlano-instalacyjnych-aktualizacja-pdf,
 2. zalacznik-nr-10-projektowane-postanowienia-umowy-modyfikacja-pdf,
 3. badania-gruntowe-terenu-inwestycji-zip

11.08.2023 r. 

ZAMAWIAJĄCY, w związku z tym, że wniosek o udzielenie wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia wpłynął po upływnie terminu składania tych wniosków – fakultatywnie udziela odpowiedzi. Zaktualizowana treść wszystkich wniosków w wraz z odpowiedziami dostępna w poniższym załączniku:

wyjasnienia-tresci-swz-aktualizacja-stanu-na-dzien-11-08-2023-r-pdf

17.08.2023 r.

informacja-o-kwocie-jaka-zamawiajacy-zamierza-przeznaczyc-na-sfinansowanie-zamowienia-pdf

informacja-z-otwarcia-ofert-pdf

zawiadomienie-o-odrzuceniu-oferty-i-uniewaznieniu-postepowania-pdf

Autor informacji:
Wprowadził: Michał Sikorski
Utworzono: 2023-07-12 14:12:57
Ostatnia modyfikacja: 2023-09-11 13:46:06 | przez: Michał Sikorski
Wyświetlono: 318

Dziennik zmian