Zam贸wienia do 30.000 euro (do 31.08.2019 r.)

image_pdfimage_print
W PGK 鈥濻aniko鈥 Sp. z o.o. obowi膮zuj膮 przepisy wewn臋trzne w zakresie udzielania zam贸wie艅 publicznych o warto艣ci nieprzekraczaj膮cej kwoty wskazanej w art. 4 pkt. 8 ustawy 鈥 Prawo zam贸wie艅 publicznych, zatwierdzone Uchwa艂膮 Prezesa Zarz膮du Nr 14/2018 z dnia 13.07.2018 r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Post臋powanie prowadzone zgodnie z obowi膮zuj膮cym Regulaminem udzielenia przez PGK „Saniko” Sp. z o.o. we W艂oc艂awku zam贸wie艅 publicznych o warto艣ci 30.000 euro dla zada艅 finansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i 艢rodowisko z dnia 30.07.2018 r.

na: „Opracowanie dokumentacji przetargowej w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w ramach projektu pn.: 鈥濺ozbudowa i przebudowa istniej膮cej hali segregacji odpad贸w komunalnych oraz zwi膮zanych z ni膮 instalacji, sieci, urz膮dze艅 infrastruktury technicznej i zagospodarowania terenu – w ramach inwestycji p.n. 鈥濵odernizacja istniej膮cej linii sortowniczej w Regionalnym Zak艂adzie Utylizacji Odpad贸w Komunalnych w Machnaczu聽 na dzia艂kach Nr 189/3, 189/4, 190/2, 192/2 po艂o偶onych w obr臋bie ewidencyjnym Machnacz gm. Brze艣膰 Kujawski.鈥

Zam贸wienie wsp贸艂finansowane ze 艣rodk贸w Europejskiego Funduszu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i 艢rodowisko na lata 2014-2020, Dzia艂anie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi.

Termin sk艂adania ofert do dnia 10.04.2019 r

Zapytanie ofertowe z dnia 03.04.2019 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na: 鈥濪OSTAW臉 I MONTA呕 SYSTEMU REJESTRACJI CZASU PRACY鈥

Termin sk艂adania ofert do dnia 26.03.2019 r. do godz. 15:00

Tre艣膰 zapytania ofertowego z dnia 22.03.2019 r.

Za艂膮cznik nr 2 do zapytania ofertowego

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Post臋powanie prowadzone zgodnie z obowi膮zuj膮cym Regulaminem udzielenia przez PGK „Saniko” Sp. z o.o. we W艂oc艂awku zam贸wie艅 publicznych o warto艣ci 30.000 euro dla zada艅 finansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i 艢rodowisko z dnia 30.07.2018 r.

na: „Opracowanie dokumentacji przetargowej w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w ramach projektu pn.: 鈥濺ozbudowa i przebudowa istniej膮cej hali segregacji odpad贸w komunalnych oraz zwi膮zanych z ni膮 instalacji, sieci, urz膮dze艅 infrastruktury technicznej i zagospodarowania terenu – w ramach inwestycji p.n. 鈥濵odernizacja istniej膮cej linii sortowniczej w Regionalnym Zak艂adzie Utylizacji Odpad贸w Komunalnych w Machnaczu聽 na dzia艂kach Nr 189/3, 189/4, 190/2, 192/2 po艂o偶onych w obr臋bie ewidencyjnym Machnacz gm. Brze艣膰 Kujawski.鈥

Zam贸wienie wsp贸艂finansowane ze 艣rodk贸w Europejskiego Funduszu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i 艢rodowisko na lata 2014-2020, Dzia艂anie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi.

Termin sk艂adania ofert do dnia 27.03.2019 r.

Tre艣膰 zapytania ofertowego z dnia 20.03.2019 r.

Tre艣膰 zapyta艅 i wyja艣nie艅 z dnia 25.03.2019 r.

Zawiadomienie o uniewa偶nieniu post臋powania z dnia 02.04.2019 r.

 


ZAPYTANIE OFERTOWE

na: 鈥濪OSTAW臉 I MONTA呕 SYSTEMU REJESTRACJI CZASU PRACY鈥

Termin sk艂adania ofert do dnia 12.03.2019 r. do godz. 15:00

Informujemy, 偶e termin sk艂adania ofert przed艂u偶amy do dnia 13.03.2019 r. do godziny 14:00.

Tre艣膰 zapytania ofertowego z dnia 08.03.2019 r.

Uniewa偶nienie zapytania ofertowego


ZAPYTANIE OFERTOWE

na: „DOSTAW臉 I MONTA呕 SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO POJAZD脫W”

Termin sk艂adania ofert do dnia 31.10.2018 r. do godz. 12:00

Tre艣膰 zapytania ofertowego z dnia 26.10.2018 r.

Wz贸r formularza oferty

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 07.11.2018 r.


ZAPYTANIE OFERTOWE

na: „DOSTAW臉 I MONTA呕 SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO POJAZD脫W”

Termin sk艂adania ofert do dnia 22.10.2018 r. do godz. 12:00

Tre艣膰 zapytania ofertowego z dnia 18.10.2018 r.

Wz贸r formularza oferty

Uniewa偶nienie zapytania ofertowego


ZAPYTANIE OFERTOWE

na: „DOSTAW臉 SOLI DROGOWEJ DR NIEZBRYLAJ膭CEJ, KAMIENNEJ, KOPALNIANEJ, NIEODPADOWEJ, LUZEM DO ZIMOWEGO UTRYMANIA DR脫G DLA PGK „SANIKO” Sp. z o.o. WE W艁OC艁AWKU”

Termin sk艂adania ofert do dnia 09.11.2017 r. do godz. 12:00

Tre艣膰 zapytania ofertowego z dnia 03.11.2017 r.


ZAPYTANIE OFERTOWE

„NA DOSTAW臉 OLEJU NAP臉DOWEGO DLA PGK „SANIKO” SP. Z O.O. WE W艁OC艁AWKU, W OKRESIE 3 M-CY”

Termin sk艂adania ofert: do dnia 30.06.2017r. do godz. 15:00.

Zapytanie ofertowe z dnia聽26.06.2017 r.

Za艂acznik Nr 1 Szczeg贸艂owy opis przedmiotu zam贸wienia

Za艂膮cznik Nr 2 Zasady przyjmowania i odbioru oleju nap臋dowego

Za艂acznik Nr 3 Formularz oferty

Za艂膮cznik Nr 4 Wykaz dostaw

Za艂膮cznik Nr 5 Wykaz wyposa偶enia technicznego

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 05.07.2017 r.