Dostawa i montaż fabrycznie nowych opon do samochodów ciężarowych, osobowych, dostawczych, rolniczych, i przemysłowych dla bazy technicznej w PGK Saniko Sp. z o.o. we Włocławku z podziałem na pięć części/zadań

image_pdfimage_print

Termin składania ofert: 17.08.2023 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 17.08.2023 r. godz. 11:00

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-0b23f2de-35d7-11ee-9aa3-96d3b4440790 

Identyfikator postępowania (ID): ocds-148610-0b23f2de-35d7-11ee-9aa3-96d3b4440790

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Załącznik nr 1 do SWZ – oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp
 4. Załącznik nr 1a do SWZ – oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp
 5. Załącznik nr 2 do SWZ – wykaz wykonanych dostaw
 6. Załącznik nr 3 do SWZ – zobowiązanie podmiotu trzeciego
 7. Załącznik nr 4 do SWZ – formularz oferty
 8. Załącznik nr 4a do SWZ – formularz cenowy
 9. Załącznik nr 5 do SWZ – wzór umowy
 10. Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizacje zamówienia
 11. Informacja z otwarcia ofert
 12. Informacja o unieważnieniu postępowania
 13. Ogłoszenie o wyniku postępowania
Autor informacji:
Wprowadził: Małgorzata Naczas
Utworzono: 2023-08-08 14:46:29
Ostatnia modyfikacja: 2023-09-01 10:53:28 | przez: Małgorzata Naczas
Wyświetlono: 186

Dziennik zmian