Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji Nr BZ.ZP.06/20/04/23 pn.: „Dostawa soli drogowej DR niezbrylającej, kamiennej, kopalnianej dla PGK „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku”

image_pdfimage_print

Termin składania ofert: 28.04.2023 r. godz. 9:00

Termin otwarcia ofert: 28.04.2023 r. godz. 9:30 (otwarcie ofert niejawne)

adres strony internetowej prowadzonego podstępowania: https://ezamowienia.gov.pl/

identyfikator postępowania: ocds-148610-3bd50ad8-df62-11ed-9355-06954b8c6cb9

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)

3. Formularz ofertowy (Załącznik nr 1 do SWZ)

4. Oświadczenie Wykonawca art. 125 ust 1 (Załącznik nr 2 do SWZ)

5. Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby art. 125 ust 1 (Załącznik nr 2a do SWZ)

6. Projektowane postanowienia umowy (Załącznik nr 3 do SWZ)

7. Zobowiązanie podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy (Załącznik nr 4 do SWZ)

8. Wykaz dostaw (Załącznik nr 5 do SWZ)

9. Informacja o kwocie, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

10. Informacja z otwarcia ofert

11. Informacja o wyborze oferty

12. Ogłoszenie o wyniku postępowania

Autor informacji:
Wprowadził: Katarzyna Wydra
Utworzono: 2023-04-20 14:39:38
Ostatnia modyfikacja: 2023-06-30 07:30:34 | przez: Katarzyna Wydra
Wyświetlono: 164

Dziennik zmian