Przebudowa głównego zasilania elektrycznego wraz z zasilaniem awaryjnym i agregatem prądotwórczym dla budynku administracyjno – warsztatowego przy ul. Komunalnej 4 we Włocławku

image_pdfimage_print

Termin składania ofert: 29.03.2024 r. do godz. 9:00

Termin otwarcia ofert: 29.03.2024 r. godz. 10:00

Link do strony prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-45dbcbd9-e111-11ee-a01e-f641a8763d5f

Identyfikator prowadzonego postępowania: ocds-148610-45dbcbd9-e111-11ee-a01e-f641a8763d5f

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Załącznik nr 1 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia [dokumentacja projektowa]
 4. Załącznik nr 2 – formularz oferty
 5. Załącznik nr 3 do SWZ – oświadczenie składane na podstawie art.125 ust. 1 ustawy Pzp
 6. Załącznik nr 3a do SWZ – oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp
 7. Załącznik nr 4 do SWZ – oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp
 8. Załącznik nr 5 do SWZ – wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby
 9. Załącznik nr 6 do SWZ – wykaz wykonanych robót
 10. Załącznik nr 7 do SWZ – wykaz osób
 11. Załącznik nr 8 do SWZ – istotne postanowienia umowne
 12. Załącznik nr 9 do SWZ – oświadczenie o aktualności informacji
 13. Informacja o kwocie przeznaczonej na realizacje zamówienia
 14. Informacja o unieważnieniu postępowania
 15. Ogłoszenie o wyniku postępowania
Autor informacji:
Wprowadził: Małgorzata Naczas
Utworzono: 2024-03-13 13:51:43
Ostatnia modyfikacja: 2024-04-03 13:15:33 | przez: Małgorzata Naczas
Wyświetlono: 98

Dziennik zmian