Przetarg nieograniczony Nr BZ/ZP.12/07/08/23 pn.: „Dostawa fabrycznie nowego, mobilnego rozdrabniacza szybkoobrotowego do bioodpadów – odpadów zielonych, dla RZUOK w Machnaczu gm. Brześć Kujawski

image_pdfimage_print

Termin składania ofert: 13.09.2023 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 13.09.2023 r. godz. 11:00

 

Link do postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7bc268e1-3833-11ee-9aa3-96d3b4440790

ID postępowania: ocds-148610-7bc268e1-3833-11ee-9aa3-96d3b4440790

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SWZ

3. Załącznik nr 1 do SWZ

4. Załącznik nr 2 do SWZ

5. Załącznik nr 3 do SWZ

6. Załącznik nr 4 do SWZ

7. Załącznik nr 5 do SWZ

8. Załącznik nr 6 do SWZ

9. Załącznik nr 7 do SWZ

10. Załącznik nr 8 do SWZ

11. Załącznik nr 9 do SWZ

12. Załącznik nr 10 do SWZ

13. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści SWZ z dnia 25.08.2023 r.

14. Treść zapytań wraz wyjaśnieniami treści SWZ z dnia 31.08.2023 r.

15. Informacja o kwocie, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

16. Informacja z otwarcia ofert

17. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 28.09.2023 r.

18. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Autor informacji:
Wprowadził: Katarzyna Wydra
Utworzono: 2023-08-16 13:10:04
Ostatnia modyfikacja: 2023-11-03 13:07:25 | przez: Katarzyna Wydra
Wyświetlono: 279

Dziennik zmian