Przetarg nieograniczony Nr: BZ.ZP.18/17/11/23 na: „Usługę odbioru, transportu i zagospodarowania odpadu o kodzie 19 12 12 (pre RDF), 19 05 99, 19 06 04, 19 12 12, 19 12 09 dla RZUOK w Machnaczu gm. Brześć Kujawski, w podziale na siedem części”.

image_pdfimage_print
 1. Ogłoszenie o zamówieniu: 2023-ojs223-703355-pl-pdf
 2. SWZ
 3. Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz oferty
 4. Załącznik nr 2 do SWZ – edytowalna-wersja-formularza JEDZ
 5. Załącznik nr 3 do SWZ – oświadczenia wykonawcy z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp
 6. Załącznik nr 3A do SWZ – oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby z art. 125 ust. 5 ustawy Pzp
 7. Załącznik nr 4 do SWZ – oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej
 8. Załącznik nr 5 do SWZ – oświadczenie o aktualności informacji
 9. Załącznik nr 6 do SWZ – wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby
 10. Załącznik nr 7 do SWZ – oświadczenie wykonawców wspólnie obiegających się o udzielenie zamówienia
 11. Załącznik nr 8 do SWZ – wzór umowy
 12. Odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące treści SWZ – 06.12.2023r.
 13. Załącznik nr 1 do odpowiedzi na pytania dotyczące treści SWZ z dnia 06.12.2023r.
 14. Odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące treści SWZ – 11.12.2023r.
 15. Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia
 16. Informacja z otwarcia ofert
 17. Informacja o wyborze oferty w części I-VII

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f2949ed7-852e-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Autor informacji:
Wprowadził: Małgorzata Naczas
Utworzono: 2023-11-20 13:58:44
Ostatnia modyfikacja: 2024-04-24 14:53:19 | przez: Małgorzata Naczas
Wyświetlono: 312

Dziennik zmian