Remont i naprawa uszkodzonej nawierzchni placu w Regionalnym Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu, gm. Brześć Kujawski

image_pdfimage_print

Termin składania ofert: 12.04.2023 r., godz. 8:00

Termin otwarcia ofert: 12.04.2023 r., godz. 9:00

Identyfikator postępowania: ocds-148610-5734fcbc-c4ad-11ed-9355-06954b8c6cb9

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-5734fcbc-c4ad-11ed-9355-06954b8c6cb9

 1. ogloszenie-o-zamowieniu-pdf,
 2. swz-pdf,
 3. zalacznik-nr-1-dokumentacja-projektowa-dokumentacja-techniczna-pdf,
 4. zalacznik-nr-1a-dokumentacja-projektowa-przedmiar-robot-pdf,
 5. zalacznik-nr-2-specyfikacje-techniczne-wykonania-i-odbioru-robot-pdf,
 6. zalacznik-nr-3-projektowane-postanowienia-umowy-pdf,
 7. zalacznik-nr-4-oswiadczenie-o-niepodleganiu-wykluczeniu-oraz-spelnieniu-warunkow-udzialu-w-postepowaniu-docx,
 8. zalacznik-nr-4a-oswiadczenie-podmiotu-udostepniajacego-zasoby-o-niepodleganiu-wykluczeniu-i-spelnianiu-warunkow-udzialu-w-postepowaniu-pdf,
 9. zalacznik-nr-5-zobowiazanie-podmiotu-udostepnijacego-zasoby-doc,
 10. zalacznik-nr-6-oswiadczenie-wykonawcow-wspolnie-ubiegajacych-sie-o-udzielenie-zamowienia-o-ktorym-mowa-w-art-117-ust-4-docx,
 11. zalacznik-nr-7-oswiadczenie-wykonawcy-o-aktualnosci-informacji-zawartych-w-oswiadczeniu-o-ktorym-mowa-w-art-125-ust-docx,
 12. zalacznik-nr-8-oswiadczenie-dotyczace-przynaleznosci-lub-braku-przynaleznosci-do-grupy-kapitalowej-doc,
 13. zalacznik-nr-9-wykaz-wykonanych-robot-budowlanych-docx,
 14. zalacznik-nr-10-wykaz-osob-skierowanych-do-realizacji-zamowienia-docx,
 15. zalacznik-nr-11-formularz-oferty-docx,
 16. zalacznik-nr-12-identyfikator-oraz-link-postepowania-pdf

*- załącznik nr 4a został udostępniony w rozszerzeniu .doc w edytowalnym formacie na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

31.03.2023 r. 

Zamawiający, zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy PZP udziela odpowiedzi na wnioski Wykonawców o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Treść wniosku wraz z odpowiedziąi dostępna w poniższym załączniku:

odpowiedz-z-dn-31-03-2023-r-na-wniosek-wykonawcy-o-wyjasnienie-tresci-swz-pdf,

UWAGA ! W związku z udzieloną odpowiedzią na wniosek Wykonawcy o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający zgodnie z art. 286 ust. 1 uPZP dokonuje zmiany treści SWZ i publikuje poniżej w załączniku ujednolicony i zgodny z odpowiedzią Zamawiającego na wniosek Wykonawcy – przedmiar robót, stanowiący załącznik nr 1a do Specyfikacji Warunków Zamówienia

zalacznik-nr-1a-dokumentacja-projektowa-przedmiar-robot-pdf.

12.04.2023 r. 

 1. informacja-o-kwocie-sfinansowania-zamowienia-pdf,
 2. informacja-z-otwarcia-ofert-pdf

04.05.2023 r. 

informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-pdf

Autor informacji:
Wprowadził: Michał Sikorski
Utworzono: 2023-03-17 13:46:26
Ostatnia modyfikacja: 2023-05-26 12:21:30 | przez: Michał Sikorski
Wyświetlono: 214

Dziennik zmian