Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i remont obiektów budowlanych i instalacji technologicznej istniejącej stacji paliw wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu oraz budowa myjni samoobsługowej 4 stanowiskowej, tj. dla samochodów osobowych – 2 stanowiska i ciężarowych Solo trzyosiowych o maksymalnej długości 11 m i wysokości 4 m – 2 stanowiska, na terenie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o. przy ul. Żytniej

image_pdfimage_print

Termin składania ofert: 14.07.2023 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 14.07.2023 r. godz. 11:00

UWAGA !!! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert:

Termin składania ofert: 24.07.2023 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 24.07.2023 r. godz. 11:00

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1c54d376-0c1d-11ee-9355-06954b8c6cb9

Identyfikator postępowania (ID): ocds-148610-1c54d376-0c1d-11ee-9355-06954b8c6cb9

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Załącznik nr 1 do SWZ – program funkcjonalno – użytkowy-7z
 4. Załączniki do PFU – rysunki
 5. Załącznik nr 2 do SWZ – formularz ofertowy
 6. Załącznik nr 3 do SWZ – oświadczenie składane na podstawie art 125 ust. 1 ustawy Pzp
 7. Załącznik nr 3a do SWZ – oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp
 8. Załącznik nr 4 do SWZ – oświadczenie wykonawców wspólnie obiegających się o udzielenie zamówienia
 9. Załącznik nr 5 do SWZ – wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby
 10. Załącznik nr 6 do SWZ – wykaz wykonanych uslug
 11. Załącznik nr 7 do SWZ – wykaz wykonanych robót
 12. Załącznik nr 8 do SWZ – wykaz osób prace projektowe
 13. Załącznik nr 9 do SWZ – wykaz osób roboty budowlane
 14. Załącznik nr 10 do SWZ – istotne postanowienia umowne
 15. Załącznik nr 11 do SWZ – dokumentacja-7z
 16. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 11.07.2023r.
 17. Informacja o zmianie treści SWZ z dnia 11.07.2023r.
 18. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 13.07.2023r.
 19. Odpowiedzi na pytania dotyczące treści SWZ – 13.07.2023r.
 20. SWZ-aktualizacja z dnia 13.07.2023r.
 21. Załącznik nr 8 do SWZ – wykaz osób prace projektowe- aktualizacja z dnia 13.07.2023r.
 22. Załącznik nr 10 do SWZ – istotne postanowienia umowne – aktualizacja z dnia 13.07.2023r.
 23. Dodatkowa dokumentacja do PFU
 24. Odpowiedź na pytania dotyczące treści SWZ – 18.07.2023r.
 25. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach-7z
 26. Karta Informacyjna Przedsięwzięcia-7z
 27. Uzupełnienie do karty informacyjnej przedsięwzięcia-7z
 28. Odpowiedzi na pytania dotyczące treści SWZ – 20.07.2023r.
 29. Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizacje zamówienia
 30. Informacja z otwarcia ofert
 31. Informacja o unieważnieniu postępowania
 32. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
Autor informacji:
Wprowadził: Małgorzata Naczas
Utworzono: 2023-06-16 13:45:57
Ostatnia modyfikacja: 2023-08-17 10:47:40 | przez: Małgorzata Naczas
Wyświetlono: 505

Dziennik zmian