Sukcesywne dostawy odzieży roboczej i ochronnej oraz środków ochrony indywidualnej do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Saniko sp. z o.o. we Włocławku

image_pdfimage_print

Termin składania ofert: 02.02.2024 r., godz. 08:00

Termin otwarcia ofert: 02.02.2024 r., godz. 09:00

Identyfikator postępowania: ocds-148610-3678848c-ba97-11ee-b7da-22bd761ba7f3

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-76a2f422-2099-11ee-9aa3-96d3b4440790https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-bba453df-9aff-11ed-b4ea-f64d350121d2

 1. ogloszenie-o-zamowieniu-pdf,
 2. specyfikacja-warunkow-zamowienia-pdf,
 3. zalacznik-nr-1-szczegolowy-opis-przedmiotu-zamowienia-pdf,
 4. zalacznik-nr-1a-wzor-graficzny-nr-1-pdf,
 5. zalacznik-nr-1b-wzor-graficzny-nr-2-pdf,
 6. zalacznik-nr-1c-wzor-graficzny-nr-3-logo-pdf,
 7. zalacznik-nr-1d-wzor-graficzny-nr-4-logo-pdf,
 8. zalacznik-nr-2-formularz-ofertowy-docx,
 9. zalacznik-nr-3-oswiadczenie-o-niepodleganiu-wykluczeniu-oraz-spelnianiu-warunkow-udzialu-w-postepowaniu-docx,
 10. zalacznik-nr-3a-oswiadczenie-podmiotu-udostepniajacego-zasoby-o-niepodleganiu-wykluczeniu-oraz-spelnianiu-warunkow-udzialu-rtf,
 11. zalacznik-nr-4-oswiadczenie-dotyczace-przynaleznosci-lub-braku-przynaleznosci-do-grupy-kapitalowej-doc,
 12. zalacznik-nr-5-oswiadczenie-wykonawcy-o-aktualnosci-informacji-zawartych-w-oswiadczeniu-o-ktorym-mowa-w-art-125-ust-1-docx,
 13. zalacznik-nr-6-wykaz-wykonanych-dostaw-docx,
 14. zalacznik-nr-7-zobowiazanie-podmiotu-do-udostepnienia-niezbednych-zasobow-wykonawcy-doc,
 15. zalacznik-nr-8-formularz-cenowy-xlsx,
 16. zalacznik-nr-9-oswiadczenie-o-autentycznosci-zlozonych-w-potepowaniu-probek-oraz-fotografii-docx,
 17. zalacznik-nr-10-projektowane-postanowienia-umowy-pdf,
 18. zalacznik-nr-11-identyfikator-oraz-link-postepowania-pdf

25.01.2024 r. 

ZAMAWIAJĄCY, zgodnie z art. 284. ust. 2 ustawy z dn. 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udziela odpowiedzi na wnioski Wykonawców o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, które przekazano Zamawiającemu do dnia 25.01.2024 r.. Treść wniosków wraz z odpowiedziami dostępna w poniższym załączniku:

wyjasnienia-tresci-swz-stan-na-dzien-25-01-2024-r-pdf

W związku z modyfikacją oraz wnioskami Wykonawców Zamawiający przekazuje aktualne dokumenty postępowania:

 1. specyfikacja-warunkow-zamowienia-aktualizacja-na-dzien-25-01-2024-r-pdf,
 2. zalacznik-nr-1-szczegolowy-opis-przedmiotu-zamowienia-aktualizacja-na-dzien-25-01-2024-r-pdf.

Uwaga! Zgodnie z treścią wyjaśnień, zmienia się termin składania ofert, termin otwarcia ofert oraz okres związania z ofertą, co zostało wskazane w niżej zamieszczonym ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia:

ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-z-dn-25-01-2024-r-pdf

29.01.2024 r. 

ZAMAWIAJĄCY, zgodnie z art. 284. ust. 2 ustawy z dn. 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udziela odpowiedzi na wnioski Wykonawców o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, które przekazano do dnia 29.01.2024 r.. Treść wniosków wraz z odpowiedziami dostępna w zaktualizowanym poniżej  załączniku:

wyjasnienia-tresci-swz-stan-na-dzien-29-01-2024-r-pdf

W związku z wnioskami Wykonawców Zamawiający modyfikuje i przekazuje aktualne dokumenty postępowania:

zalacznik-nr-1-szczegolowy-opis-przedmiotu-zamowienia-aktualizacja-na-dzien-29-01-2024-r-pdf.

06.02.2024 r. 

informacja-o-kwocie-sfinansowania-zamowienia-pdf

informacja-z-otwarcia-ofert-pdf

19.02.2024 r. 

informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-pdf

Autor informacji:
Wprowadził: Michał Sikorski
Utworzono: 2024-01-24 13:15:16
Ostatnia modyfikacja: 2024-02-28 12:09:09 | przez: Michał Sikorski
Wyświetlono: 215

Dziennik zmian