Remont pomieszczeń magazynowo – garażowych na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku

image_pdfimage_print
 1. Załącznik nr 1 do SWZ – dokumentacja projektowa
 2. Ogłoszenie o zamówieniu
 3. SWZ
 4. Załącznik nr 2 do SWZ – oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp
 5. Załącznik nr 2a do SWZ – oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp
 6. Załącznik nr 3 do SWZ – oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
 7. Załącznik nr 4 do SWZ – wykaz wykonanych robót
 8. Załącznik nr 5 do SWZ – wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby
 9. Załącznik nr 6 do SWZ – formularz oferty
 10. Załącznik nr 7 do SWZ – wzór umowy
 11. Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ
 12. Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia
 13. Informacja z otwarcia ofert
 14. Informacja o wyborze oferty

Termin składania ofert – 26.09.2022r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert – 26.09.2022r. godz. 12:00

Identyfikator postępowania [ID]: b521c939-720a-4e90-9c56-f534cace544b

Link do miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/b521c939-720a-4e90-9c56-f534cace544b

Adres skrzynki ePuap Zamawiającego: /Saniko_Wloclawek/SkrytkaESP

Autor informacji:
Wprowadził: Małgorzata Naczas
Utworzono: 2022-09-09 14:03:54
Ostatnia modyfikacja: 2022-12-19 07:40:50 | przez: Małgorzata Naczas
Wyświetlono: 433

Dziennik zmian