Dostawa i montaż fabrycznie nowych opon do samochodów ciężarowych, maszyn budowlanych i wózków widłowych dla RZUOK w Machnaczu gm. Brześć Kujawski, w podziale na trzy części

image_pdfimage_print

Termin składania ofert: 01.09.2023 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 01.09.2023 r. godz. 11:00

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-dbe1f945-3da2-11ee-9aa3-96d3b4440790

Identyfikator postępowania (ID): ocds-148610-dbe1f945-3da2-11ee-9aa3-96d3b4440790

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Załącznik nr 1 do SWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
 4. Załącznik nr 2 do SWZ – oświadczenie składane na podstawie art 125 ust. 1 ustawy Pzp
 5. Załącznik nr 2a do SWZ oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp
 6. Załącznik nr 3 do SWZ – wykaz wykonanych dostaw
 7. Załącznik nr 4 do SWZ – zobowiązanie podmiotu trzeciego
 8. Załącznik nr 5 do SWZ – formularz oferty
 9. Załącznik nr 5A do SWZ – formularz cenowy
 10. Załącznik nr 6 do SWZ – wzór umowy
 11. Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizacje zamówienia
 12. Informacja z otwarcia ofert
 13. Informacja o wyborze oferty w części I i III postępowania
 14. Informacja o wyborze oferty w części II postępowania
 15. Informacja o wyborze oferty w części II postępowania po ponownej ocenie i badaniu ofert w związku z art. 263 ustawy Pzp
 16. Ogłoszenie o wyniku postępowania
Autor informacji:
Wprowadził: Małgorzata Naczas
Utworzono: 2023-08-18 13:10:23
Ostatnia modyfikacja: 2023-10-23 13:34:09 | przez: Małgorzata Naczas
Wyświetlono: 312

Dziennik zmian