Dostawa i montaż fabrycznie nowych opon do samochodów ciężarowych, osobowych, dostawczych, rolniczych, i przemysłowych dla bazy technicznej w PGK Saniko Sp. z o.o. we Włocławku z podziałem na pięć części/zadań – II postępowanie

image_pdfimage_print
 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Załącznik nr 1 do SWZ – oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp
 4. Załącznik nr 1a do SWZ – oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp
 5. Załącznik nr 2 do SWZ – wykaz wykonanych dostaw
 6. Załącznik nr 3 do SWZ- zobowiązanie podmiotu trzeciego
 7. Załącznik nr 4 do SWZ – formularz ofertowy
 8. Załącznik nr 4a – formularz cenowy
 9. Załącznik nr 5 do SWZ – wzór umowy
 10. Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizacje zamówienia
 11. Informacja z otwarcia ofert
 12. Informacja o wyborze oferty w części I, II i III postępowania
 13. Informacja o unieważnieniu postępowania w części IV i V postępowania
 14. Ogłoszenie o wyniku postępowania

Termin składania ofert: 11.09.2023 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 11.09.2023 r. godz. 11:00

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2c800951-47e7-11ee-9aa3-96d3b4440790

Identyfikator postępowania (ID): ocds-148610-2c800951-47e7-11ee-9aa3-96d3b4440790 

Autor informacji:
Wprowadził: Małgorzata Naczas
Utworzono: 2023-08-31 14:00:57
Ostatnia modyfikacja: 2023-10-11 09:21:19 | przez: Małgorzata Naczas
Wyświetlono: 187

Dziennik zmian